x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Ośrodek rehablitacji dziennej dzieci

KIEROWNIK

mgr Adam Miazga

 

KONTAKT

tel: 15 872 40 41 wew. 15 lub 18

 

LOKALIZACJA:

ul. Zamoyskiego 77

23- 300 Janów Lubelski

 

SPECYFIKA:

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci prowadzi wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego :

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
 •   z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki
 •   nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów, w wieku od 0 do 18 r.ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzenia w stopniu głębokim) do ukończenia 25 r.ż.

Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych na druku „Skierowanie do szpitala”:

 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • chirurgii dziecięcej
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pacjent zabiera ze sobą posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów w szpitalu) oraz obuwie sportowe i strój sportowy, ręcznik.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji.

Leczenie usprawniające dzieci obejmuje:

 • badanie lekarskie
 • świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii
 • świadczenia z zakresu neurologopedii
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii
 • indywidualną kinezyterapię dostosowaną do stanu klinicznego dziecka (wg met. NDT-Bobath, elementów met. SI, met. PNF w Pediatri)
 • zajęcia grupowe
 • naukę czynności życia codziennego w ramach terapii zajęciowej

W zespole terapeutycznym oprócz lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej pracują mgr fizjoterapii, mgr psychologii, mgr neurologopedii, mgr pedagogiki specjalnej oraz fizjoterapeuci posiadający certyfikaty z kursów i szkoleń dot. metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Czas trwania rehabilitacji dzieci w Ośrodku wynosi dla jednego dziecka do 120 dni w roku kalendarzowym, w czasie nie krótszym niż 1-3 godz. dziennie w zależności od wieku i potrzeb.

W dniu wypisu z Ośrodka pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą ocenę zakończenia rehabilitacji i zalecenia.

Data publikacji: 29-04-2019 19:24
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png