x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

SOR

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Jacek Źródło– specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Renata Robak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz kierujący oddziałem

15 843 66 59

Pielęgniarka Oddziałowa

15 843 66 58

Gabinet lekarski

15 843 66 4 lub 335

Dyżurka pielęgniarek/hol

15 843 66 45

Izba przyjęć

15 843 66 61

Pielęgniarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni

15 843 66 62

 

LOKALIZACJA :

Blok A parter JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU :

Liczba łóżek: 7,

   Oddział wykonuje świadczenia:

1.      polegające na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej, w tym w szczególności z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, a także  poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrof.

2.      dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych oddziałów lub zakładów opieki zdrowotnej w przypadku konieczności leczenia specjalistycznego.

Oddział składa się z obszarów: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowego, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji, konsultacyjnego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony został w 2011 r. w sprzęt medyczny w ramach  projektu  pn.: „Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Janowie Lubelskim  do wymagań prawnych poprzez  doposażenie w sprzęt medyczny – etap I”. Sprzęt przeznaczony na poszczególne „obszary” SOR poprawia jakość, sprawność  i bezawaryjność urządzeń medycznych, zwiększa bezpieczeństwo pracy personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, efektywność podejmowanych działań ratowniczych oraz podnosi  jakość usług medycznych.

 W ramach  projektu zostały zakupione:  stoły, lampy, materace, negatoskopy, łóżka, szafki, kozetki, stoliki przyłóżkowe, zestaw do trudnej intubacji,  aparat do znieczulenia ogólnego, monitor funkcji życiowych, defibrylatory, analizator parametrów krytycznych, przewoźny aparat USG, respiratory,  monitor funkcji życiowych pacjenta, pompy infuzyjne, aparaty do przetaczania płynów, ssaki elektryczne, aparat EKG, aparaty do ciśnienia krwi, zestaw resuscytacyjny, przenośny zestaw diagnostyczny, glukometry, termometry, wagi, młotek, latarka diagnostyczna, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych i zestaw narzędzi chirurgicznych do zabiegów ogólnochirurgicznych   i opatrywania ran.   Łącznie 87 szt. sprzętu i wyposażenia.

Lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blokiem Operacyjnym, Działem Diagnostyki Obrazowej z Pracownią TK oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej.

 

Izba Przyjęć:

Izba Przyjęć funkcjonuje całodobowo w strukturach SOR. Do zadań Izby należy przyjmowanie pacjentów z ustalonym terminem przyjęcia do oddziałów, podejmowanie decyzji o dalszym trybie postępowania z pacjentami zgłaszającymi się ze skierowaniem lub bez skierowania (przyjęcie do szpitala, doraźna pomoc w izbie przyjęć, przekazanie do dalszego leczenia w innej placówce),  prowadzenie dokumentacji medycznej w tym zakładanie historii choroby,  ewidencjonowanie przyjmowanych pacjentów w systemie komputerowym.

Pacjent do Izby zgłasza się ze skierowaniem i z dowodem osobistym.

W oddziale pracują lekarze  specjaliści w dziedzinie medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, pediatrii, chorób wewnętrznych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy ściśle współpracuje:

-        z oddziałem intensywnej terapii i anestezjologii w zakresie leczenia pacjentów z zagrożeniem życia,

-        z pracownią diagnostyki obrazowej, w szczególności z pracownią tomografu komputerowego, w celu przeprowadzenia szybkiej i dokładnej diagnostyki ,

-        z lekarzami z innych oddziałów w zakresie konsultacji, w szczególności  chirurgicznych, ortopedycznych, pediatrycznych, w celu postawienia prawidłowej diagnozy i zastosowania optymalnego leczenia,

-        z zespołami ratownictwa medycznego w zakresie transportu pacjenta do sor w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta i udzielenia mu pierwszej pomocy oraz w zakresie przewiezienia pacjenta z sor w stanie ciężkim do ośrodka o wyższych referencjach.

oraz z innymi zakładami:

-        S. P. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej w zakresie telekardiologii. Zastosowanie systemu telekardiologii umożliwia transmisję danych diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne i pomoc medyczną w nagłych przypadkach kardiologicznych, m.in. w celu ustalenia szybkiej diagnozy i ewentualnych wskazań, co do konieczności natychmiastowego przewozu chorego do Oddziału Kardiologicznego niniejszego szpitala specjalistycznego lub zastosowania odpowiedniego leczenia.

Data publikacji: 29-04-2019 19:23
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png