x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Oddział Rehabilitacji

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Grzegorz Kania - specjalista w dziedzinie rehabilitacji,

 

LEKARZE

lek. med. Krzysztof Kalita- specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr  Danuta Łosek – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz kierujący oddziałem

15 8436350

Pielęgniarka Oddziałowa

15 8436353

Gabinet lekarski

15 8436351

Sekretariat

15 8436351

Dyżurka pielęgniarek

15 8436352

 

LOKALIZACJA:

Blok C I piętro JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć. 

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Liczba łóżek: 30

Oddział wykonuje świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej, której celem jest przywrócenie utraconej sprawności fizycznej u osób w wyniku urazu, choroby, zabiegu operacyjnego lub innego zdarzenia prowadzącego do niepełnosprawności. W realizacji procesu rehabilitacji wykorzystuje się szereg specjalistycznych metod i technik. Głównie są to zabiegi fizjoterapeutyczne, które obejmują kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię.

Podstawą do leczenia w Oddziale Rehabilitacji jest skierowanie wystawione przez lekarza oddziału:

-        urazowo – ortopedycznego,

-        chirurgicznego,

-        neurochirurgicznego,

-        neurologicznego,

-        reumatologicznego,

-        chorób wewnętrznych,

-        onkologicznego,

-        urologicznego

-        ginekologicznego lub

-        w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Oddział Rehabilitacyjny ściśle współpracuje z:

-Działem Fizjoterapii w zakresie wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych,

-Oddziałem Urazowo – Ortopedycznym jako kontynuacja leczenia pacjentów niniejszego oddziału w zakresie przywracania sprawności po zabiegach i urazach.

W Szpitalu funkcjonuje poradnia rehabilitacyjna, która umożliwia kontynuację leczenia pacjenta wypisanego z oddziału.

Data publikacji: 29-04-2019 19:20
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png