x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Oddział Psychiatrii

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

dr hab. n. med. Grzegorz Opielak - specjalista psychiatra

 

LEKARZE

lek. med. Dorota Chmielewska - Bardak – specjalista psychiatra,

lek. med. Leszek Kokowicz – specjalista psychiatra,

lek. med. Magdalena Wójcik – specjalista psychiatra,

dr n. med. Paulina Łukasik – specjalista psychiatra,

lek. med. Monika Kulawiak – specjalista psychiatra,

 

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Maria Kokoszka- specjalistka w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego

 

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz kierujący oddziałem

15 8436366

Pielęgniarka Oddziałowa

15 8436338

Gabinet lekarski

15 8436366

Sekretariat

15 8436338

Dyżurka pielęgniarek

15 8436606

 

LOKALIZACJA:

Blok A IV piętro. JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć.

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU :

Liczba łóżek: 34

Oddział powstał od podstaw w 2002 roku. Świadczy usługi medyczne dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Celem leczenia na oddziale jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia na każdym etapie choroby. Cele te Oddział realizuje poprzez diagnostykę i leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne zaburzeń psychicznych, terapie zajęciową pacjentów, stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych, psychoedukację pacjentów i ich rodzin, sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami. Staraniem całego personelu pobyt na Oddziale ma w jak najmniejszym stopniu przypominać klasyczny zamknięty oddział psychiatryczny przy możliwie największej efektywności terapeutycznej tegoż pobytu.

Oddział Psychiatryczny ściśle współpracuje z:

- Oddziałami szpitalnymi w zakresie udzielania konsultacji specjalistycznych,

- Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta wymagającego natychmiastowej ingerencji lekarza anestezjologa,

- Pracownią Diagnostyki Obrazowej, w szczególności z pracownią tomografu komputerowego, w celu przeprowadzenia szybkiej i dokładnej diagnostyki.

Kontynuację leczenia pacjenta wypisanego z oddziału umożliwiają funkcjonujące w Szpitalu poradnia zdrowia psychicznego i poradnia leczenia uzależnień.

Data publikacji: 29-04-2019 19:19
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png