x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Oddział wewnętrzny z pododdziałami neurologii i pulmunologii

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Tomasz Szumski- specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie diabetologii,

 

LEKARZE

 

lek. med. Ewelina Kuśmierczyk - specjalista w dziedzinie z chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie reumatologii,

lek. med. Tadeusz Borowski – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie chorób płuc,

lek. med. Zofia Kułażyńska-Widz - specjalista w dziedzinie neurologii, w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej,

lek. med. Maciej Widz - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie kardiologii, 

lek. med. Izabela Wojtyniak - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie kardiologii,

lek. med. Marek Mazur - specjalista w dziedzinie nefrologii, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

lek. med. Monika Karwatowska - specjalista w dziedzinie neurologii,

lek. med. Waldemar Kostrzewa - I stopień specjalizacji w dziedzinie z chorób wewnętrznych,

lek. med. Marta Działak - I stopień specjalizacji w dziedzinie z chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,

lek. med. Marek Typiak- w trakcie specjalizacji w dziedzinie z chorób wewnętrznych,

lek. med. Katarzyna Popielec-Jakubiec- w trakcie specjalizacji w dziedzinie z chorób wewnętrznych,

lek. med. Artsem Shahiyeu

 

 

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Elżbieta Pyszniak

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz kierujący oddziałem

15 8436628

Pielęgniarka Oddziałowa

15 8436394

Gabinet lekarski

A

15 8436629

B

15 8436630

Sekretariat

15 8436 632

Dyżurka pielęgniarek

A

15 8436631

B

15 8436633

 

LOKALIZACJA:

Blok A III piętro. JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć 

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU :

Liczba łóżek: 55

    Oddział wykonuje świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia szeroko rozumianych chorób wewnętrznych, tj. chorób układu nerwowego, oddechowego, pokarmowego, układu krążenia, nerek i inne.

Świadczenia udzielane są przez wyspecjalizowaną kadrę lekarską i pielęgniarską.

Oddział posiada salę intensywnej opieki kardiologicznej z 5 łóżkami wyposażonymi w aparaturę i sprzęt medyczny.

W ramach oddziału funkcjonuje Pracownia Bronchoskopii, w której wykonuje się badania endoskopowe układu oddechowego przy użyciu nowoczesnego sprzętu.  

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałami Neurologii i Pulmonologii ściśle współpracuje z:

-Z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta wymagającego natychmiastowej ingerencji lekarza anestezjologa,

-Z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, w szczególności z pracownią tomografu komputerowego i pracownią USG (badania usg, dopplery, echo serca) w celu przeprowadzenia szybkiej i dokładnej diagnostyki ,

-Z Pracownią Endoskopową w zakresie diagnostyki chorób układu pokarmowego,

-Z Działem Fizjoterapii w zakresie świadczenia usług z zakresu  kinezyterapii, fizykoterapii, rehabilitacji dla pacjentów leczonych w oddziale,

-Z Oddziałem Rehabilitacji, jako kontynuację leczenia poprzez przywracanie pacjentowi sprawności fizycznej po przeprowadzonym leczeniu pacjentów z chorobami reumatologicznymi i neurologicznymi.

oraz z innymi zakładami:

-S. P. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej w zakresie telekardiologii. Zastosowanie systemu telekardiologii umożliwia transmisję danych diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne i pomoc medyczną w nagłych przypadkach kardiologicznych, m.in. w celu ustalenia szybkiej diagnozy i ewentualnych wskazań, co do konieczności natychmiastowego przewozu chorego do Oddziału Kardiologicznego niniejszego szpitala specjalistycznego lub zastosowania odpowiedniego leczenia,

-Z Ośrodkiem Dializ w zakresie leczenia nerkozastępczego.

    W Szpitalu funkcjonują poradnia chorób płuc, poradnia kardiologiczna, poradnia gastroenterologiczna, poradnia reumatologiczna i poradnia endokrynologiczna, które umożliwiają kontynuację leczenia pacjentów wypisanych z oddziału.

    W przypadku hospitalizowania  pacjenta nie posiadającego uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pobierana jest opłata zgodnie z  katalogiem świadczeń szpitalnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Ewidencji i Rozliczeń Usług Medycznych (Administracja wejście główne, parter, pok. nr 72).

Data publikacji: 29-04-2019 19:17
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png