x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Oddział Urazowo-ortopedyczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Zenon Góra – specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii, specjalista w dziedzinie medycyny sportowej,

 

LEKARZE

lek. med. Krzysztof Jakub Kalita - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

lek. med. Michał Kalita – specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii,

lek. med. Wojciech Miazga -  specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii,

lek. med. Marta Grabowska-Sirko -  specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii,

lek. med. Bartłomiej Sieńko -  specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

lek. med. Maciej Pakuła w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

lek. med. Artur Silezin -  w trakcie specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii,

lek. med. Adam Margazyn -  w trakcie specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii,

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Danuta Grzegórska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz kierujący oddziałem

15 8436647

Pielęgniarka Oddziałowa

15 8436640

Gabinet lekarski

15 8436341

Sekretariat

15 8436648

Dyżurka pielęgniarek

15 8436649

 

LOKALIZACJA:

Blok A II piętro.

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU :

Liczba łóżek: 21

Oddział wykonuje świadczenia z zakresu ortopedii:

-        Synowektomie (operacje chirurgiczne polegające na usunięciu zmienionej błony maziowej w obrębie stawu lub ścięgna),

-        Osteotomie korekcyjne w chorobach zwyrodnieniowych  i w zniekształceniach narządów ruchu,

-        Operacje neuropatii obwodowych (zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego itp.).

-        Endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolan łącznie z wymianą protez.

oraz z zakresu traumatologii:

-        Leczenia operacyjne i zachowawcze urazów narządu ruchu ( złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich z wyjątkiem leczenia operacyjnego uszkodzeń kręgosłupa i miednicy),

-        Leczenie powikłań zrostu kostnego,

-        Leczenie stanów zapalnych stawów i kości,

-        Leczenie operacyjne i zachowawcze złamań patologicznych (osteoporoza, przerzuty nowotworowe do kości),

-        Artroskopia stawów kolanowego i barkowego łącznie z rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego kolana i naprawą barku).

Świadczenia wykonywane są przez wyspecjalizowaną kadrę z zastosowaniem możliwie nowoczesnych metod leczenia. Zespół ortopedyczny organizuje średnio raz w roku posiedzenia naukowe Lubelskiego Oddziału PTO i Tr. Niektóre z nich w połączeniu z Oddziałem Podkarpackim. Tematyka spotkań obejmuje leczenie urazów z uwzględnieniem nowych technik operacyjnych, choroby infekcyjne narządu ruchu, borelioza oraz protezoplastyka stawów, rehabilitacja  i inne.

Lekarze i pielęgniarki szkolą się ciągle w ramach kursów, sympozjów i posiedzeń naukowych oraz w ramach szkoleń wewnętrznych.  Systematycznie wprowadza się nowe metody diagnostyczne, lecznicze i operacyjne.

W oddziale mieści się 4-o łóżkowa sala opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym, wyposażona w sprzęt specjalistyczny pozwalający na ciągłe monitorowanie funkcji życiowych pacjenta. Oddział Urazowo – Ortopedyczny, w celu zapewnienia szybkiej i profesjonalnej opieki pacjentom, ściśle współpracuje:

-        Z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, w szczególności z pracownią tomografu komputerowego,  w celu przeprowadzenia szybkiej i dokładnej diagnostyki problemu zdrowotnego pacjenta,

-        Z Blokiem Operacyjnym, z wydzielonym zespołem instrumentariuszek ortopedycznych, w ramach wykonywania wysokospecjalistycznych operacji i drobnych zabiegów,

-        Z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie znieczulania pacjentów do zabiegu i leczenia pacjentów z zagrożeniem życia,

-        Z Działem Fizjoterapii w zakresie świadczenia usług z zakresu  kinezyterapii, fizykoterapii, rehabilitacji dla pacjentów leczonych w oddziale,

-        Z Oddziałem Rehabilitacji, jako kontynuację leczenia poprzez przywracanie pacjentowi sprawności fizycznej po przeprowadzonym leczeniu pacjentów po zabiegach ortopedycznych.

-        z Klinikami Ortopedii i Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym w Szpitalu Wojewódzkim w  Lublinie, z Klinikami CMKP w Otwocku  oraz z Oddziałami w sąsiednich szpitalach.

W Szpitalu funkcjonuje poradnia urazowo – ortopedyczna, która umożliwia kontynuację leczenia pacjenta wypisanego z oddziału. Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Oddział posiada akredytację na  prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego i wyszkolił 10-u lekarzy w dziedzinie ortopedii i traumatologii.  

Specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu uzyskało w Oddziale dziesięciu lekarzy, w tym jeden I stopnia:

 1. Ryszard Niewolny,
 2. Zenon Góra,
 3. Dariusz Sowa,
 4. Witold Siedlaczek,
 5. Waldemar Szymański,
 6. Robert Okapa,
 7. Janusz Popielec,
 8. Michał Kalita,
 9. Jacek Źródło,
 10. Marek Kokoszka – I stopnia.

Na przyszłość planowany jest dalszy rozwój oddziału oraz wprowadzanie do pracy nowych zdobyczy ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz doskonalenie opieki nad pacjentami.

 

HISTORIA

Oddział Ortopedii i Traumatologii (początkowa nazwa) był oficjalnie otworzony w dniu 18.10.1989 r przez Prof. dr hab. med. Donata Tylmana pełniącego wówczas funkcję  Konsultanta Regionalnego w regionie południowo-wschodnim.  Profesorowi towarzyszyli dr med. Kazimierz Machowski – Konsultant Wojewódzki i dr med. Witold Furgał -  Tarnobrzeski Lekarz Wojewódzki. W tym dniu, po  przeprowadzonym konkursie, powołano na stanowisko ordynatora lek. Krzysztofa Kalitę. Wymienione osoby są organizatorami Oddziału.

Pierwszą pielęgniarką oddziałową była Aleksandra Bańka.

Historia ortopedii janowskiej rozpoczyna się od zorganizowania w 1985 r  V Międzynarodowego Sympozjum Urazów Sportowych. Tematami Sympozjum były urazy kolana i kręgosłupa. W sympozjum udział wzięli Profesorowie Marian Garlicki,  Stefan Malawski, Stefanem Bołoczko, Wojciech Maria-Kuś i Artur Dziak oraz goście zagraniczni Prof. dr med. Veli Lök z Turcji, Prof. dr med. Szojlew z Bułgarii oraz dr med. Hitoshi Inaba z Japonii.

Etapy organizacji Oddziału Ortopedii i Traumatologii:

 1. Październik 1983 r. – otworzenie Poradni Preluksacyjnej prowadzonej przez lek. Krzysztofa Kalitę.
 2. 1985 r. - otworzenie warsztatu ortopedycznego, który prowadził technik Witold Złamański. Technik wykonywał i naprawiał protezy tymczasowe kończyn dolnych, niektóre ortezy, szelki Pawlika, kliny abdukcyjne, wkładki oraz sprzęt ortopedyczny.
 3.  1986 r. – otworzenie Poradni Ortopedii i Traumatologii ( lekarze Andrzej Kowalik i Ryszard Niewolny)
 4. 1986 r. – wydzielono na bazie Oddziału Chirurgicznego 2 sale (10 łóżek)  dla chorych urazowych i ortopedycznych.
 5. 1987 r. – zwiększono odcinek ortopedyczny o kolejne 2 sale (20 łóżek)
 6. 1988 r. – na bazie Oddziału Chirurgicznego utworzono Pododdział Ortopedii i Traumatologii (26 łóżek)
 7. 18.10.1989 r. - otworzono samodzielny Oddział Ortopedii i Traumatologii (26 łóżek) z obsadą lekarską: Krzysztof Kalita – ordynator, Ryszard Niewolny, Marek Kokoszka i Christopher Perera (Sri Lanka).
 8.  27.04.1991 r - do struktury Oddziału dołączono 21 łóżek z Oddziału Dziecięcego jako Pododdział Rehabilitacji Dziecięcej. Wtedy nawiązano bliską współpracę z Prof.dr med. Tomaszem Karskim i Kliniką Ortopedii Dziecięcej w Lublinie. Do Janowa Lubelskiego kierowane były na rehabilitację dzieci po operacjach wykonanych w Klinice. Wprowadzono też operacje uwolnienia przykurczów bioder, kolan i stóp u dorosłych w przebiegu niedowładów.
 9. 1991 r. - Wykonano pierwszą całkowitą cementowaną protezę biodra, u chorej ze złamaniem szyjki prawej kości udowej. Była to pierwsza protezoplastyka całkowita w województwie tarnobrzeskim.
 10.  1991 r. -  w Pododdziale Rehabilitacji otworzono szkołę stopnia podstawowego  dla usprawnianych pacjentów.
 11.  2001 r - zamknięty został przez Dyrekcję szpitala Pododdział Rehabilitacji Dziecięcej i warsztat ortopedyczny
 12. 2002 r - włączono   niewykorzystane łóżka rehabilitacyjne do Oddziału jako Pododdział Rehabilitacji. Cały oddział liczył 36 łóżek.
 13. W 2003 r nie uzyskano kontraktu z NFZ dla Pododdziału Rehabilitacji. Zatem zmniejszono oddział do 28 łóżek jako Oddział Urazowo-Ortopedyczny.  Taki stan utrzymuje się nadal. Ponadto lekarze  z oddziału delegowani są do pracy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej.

W oddziale zatrudnionych jest 16 pielęgniarek w tym 2 z tytułem magistra i 3 ze specjalizacją z pielęgniarstwa chirurgicznego oraz rehabilitant i sekretarka.

Rozwinięto profilaktykę dysplazji biodra łącznie z badaniem USG bioder u dzieci, począwszy  od noworodków w Oddziale Położniczo-Ginekologiczno-Noworodkowym. Początkowo na Oddziale leczone były również dzieci z powodu urazów lub dysplazji biodra. Obecnie dzieci kierowane są do Kliniki Ortopedii Dziecięcej w Lublinie. Wszystkie urazy narządu ruchu są zaopatrywane w naszym oddziale, z wyjątkiem urazów miednicy i kręgosłupa, które wymagają leczenia operacyjnego. Stosowane są wszystkie dostępne techniki zespalania kości (gwoździe blokowane, płytki LCP i inne).  W oddziale jest zespół artroskopowy, który wykonuje artroskopię kolana od 2007 r, łącznie z rekonstrukcją ACL. Od 2010 r wykonuje się artroskopię barku. Zespół przygotowuje się do rekonstrukcji artroskopowej struktur stawu barkowego.

Od 1991 r wykonywana jest protezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawów biodrowych i od 11.12.2007 r stawów kolanowych. Wykonywane są też inne operacje ortopedyczne. 

W ciągu roku wykonuje się około 800 operacji. W 2011 r przebudowano blok operacyjny, co znacznie poprawiło komfort  pracy personelu oraz bezpieczeństwo chorych operowanych.

Od 2011 r. Szpital posiada tomograf komputerowy.

Od 20 lat prowadzi usprawnianie niepełnosprawnych, łącznie z nauką poruszania się na wózku, Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (KRON), który zorganizowali kierownik Działu Rehabilitacji mgr Krystyna Senderek, ordynator oddziału lek. Krzysztof Kalita i Edward Wiechnik (parapareza  po złamaniu kręgosłupa) – pierwszy prezes Klubu.  KRON liczy ponad 100 osób i nadal prężnie działa.

Źródło: Andrzej Nowakowski „100 lat Ortopedii Polskiej” Poznań 2013.

 

AKTUALNOŚCI 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny zaprasza na stronę internetową prowadzoną przez lekarzy oddziału: www.ortopedia.cba.pl

 

DLA PACJENTA

 •     Podczas wizyty w gabinecie lekarskim należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach zleconych przez innego lekarza z powodu chorób współistniejących. Szczególnie dotyczy to leków np.: ACARD, POLOCARD, POLOPIRYNA, ACENOCUMAROL, leki obniżające ciśnienie tętnicze, leki w chorobie tarczycy i inne. 
 • Pacjenci przygotowywani do zabiegu operacyjnego, którzy przyjmują leki rozrzedzające krew np. POLOCARD, ACARD, POLOPIRYNA, ACENOCUMAROL itp. powinni je odstawić zgodnie z zaleceniem lekarza chirurga na dwa dni przed planowanym zabiegiem- chyba, że lekarz zaleci inaczej.                
 •     Przed planowanym zabiegiem operacyjnym zaleca się pacjentowi  wykonanie szczepień p/wirusowemu zapaleniu wątroby. W tym celu należy zgłosić się do lekarza rodzinnego.
 • Pacjent powinien posiadać dowód osobisty oraz NIP osobisty.

Informacja dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Każdy pacjent odwiedzający gabinet lekarski przygotowywany do zabiegu operacyjnego otrzymuje specjalnie przygotowaną: " INFORMACJĘ DLA PACJENTA". Treści zawarte w ulotce ułatwiają pacjentowi zrozumienie i zapamiętanie zaleceń lekarskich .

Data publikacji: 29-04-2019 18:58
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png