x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Do pobrania

W tym miejscu zamieszczać będziemy różne druki, formularze, wykazy przydatne dla pacjentów SPZZOZ Janów Lubelski.

1. Skierowanie do Pracowni TK -  DOCskierowanieTK.doc (34,00KB)

2. Wniosek o wydanie kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej - DOCzal1wniosek.doc (33,00KB)

3. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej - DOCzal2upowaznienie.doc (31,50KB)

4. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Janowie Lubelskim - DOCinformator.doc (219,00KB)

5. Procedura postępowania z pacjentem przyjmowanym do szpitala w trybie nagłym - DOCprocedura (74,00KB), załącznik 1 do procedury- DOCXzałącznik 1 do procedury.docx (36,16KB)

Data publikacji: 29-04-2019 18:02
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png