x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska

KIEROWNIK

lek. med. Jacek Źródło– specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

 

KONTAKT:

Gabinet lekarski/Teleporada: 509 156 277 lub 15 8436 692

Gabinet pielęgniarski: 573 810 354

 

 

LOKALIZACJA:

Blok A parter JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć.

 

SPECYFIKA :

    Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w POZ udzielane są przez lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia, pozostające w zakresie zadań POZ.

    Porady są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.

     W ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pacjent otrzymuje  niezbędną pomoc medyczną, zapewnienie ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego postępowania, poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany, czy, w uzasadnionych przypadkach, orzeczenie o stanie zdrowia.                     

Data publikacji: 29-04-2019 17:52
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png