x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Pracownia Endoskopii

LEKARZ PRZYJMUJĄCY

dr n. med. Łukasz Wolański – specjalista w dziedzinie gastroenterologii,

lek. med. Artur Oponowicz – specjalista w dziedzinie gastroenterologii,

lek. med. Włodzimierz Kostrzewa – specjalista w dziedzinie chirurgii,

 

KONTAKT Z PRACOWNIĄ

Gabinet zabiegowy

15 8436 360

 

LOKALIZACJA:

Blok C, parter. JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

Wejście główne przez blok C. 

 

SPECYFIKA PRACOWNI:

    Pracownia Endoskopii świadczy usługi z zakresu badań gastroskopii, kolonoskopii, rektoskopii zlecanych przez oddziały i poradnie szpitalne, a także na rzecz innych zakładów na podstawie zawartych umów.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt medyczny. W 2011 r.  w ramach projektu "Podniesienie jakości badań i dostępności do danych medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego zintegrowanego z systemem informatycznym w SPZZOZ Janów Lubelski" wyremontowano pracownię i zakupiono nowoczesny zestaw endoskopowy.

Data publikacji: 29-04-2019 17:48
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png