x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Pracownia Diagnostyki obrazowej

KIEROWNIK DZIAŁU

lek. med. Monika Galek – specjalista w dziedzinie radiologii.

 

KIEROWNIK TECHNIKÓW

Agnieszka Goluch

 

KONTAKT Z PRACOWNIĄ

Gabinet lekarski

15 8436 388

Rejestracja

15 8436 387

Opisywanie zdjęć CT

15 8436 670

Pracownia EEG, EKG

15 8436 389

Pracownia USG

15 8436 320

 

LOKALIZACJA:

Blok B, parter. JPEGschemat.jpeg

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć.

 

SPECYFIKA PRACOWNI:

    Pracownia Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi z zakresu badań RTG, USG, tomografii komputerowej, EKG i EEG  zlecanych przez oddziały szpitalne i poradnie. Badania wykonywane są na wysokiej jakości sprzęcie. W 2011 r.  w ramach projektu "Podniesienie jakości badań i dostępności do danych medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego zintegrowanego z systemem informatycznym w SPZZOZ Janów Lubelski" wyremontowano pracownię i zakupiono aparat RTG, aparat USG i tomograf komputerowy. Zakupiony sprzęt stanowi polepszenie jakości diagnostycznej zdjęć, daje możliwość cyfrowej obróbki i archiwizacji oraz przesyłania wyników do komórek organizacyjnych drogą elektroniczną za pomocą sieci systemu informatycznego Szpitala.


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko DOCXdo pobrania
 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png