x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Poradnia Zdrowia psychicznego

PERSONEL PORADNI

dr hab. n. med. Grzegorz Opielak - specjalista w dziedzinie psychiatrii,

dr n. med. Paulina Łukasik – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Dorota Chmielewska - Bardak – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Leszek Kokowicz – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Magdalena Wójcik – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

mgr Katarzyna Kaniuk- psycholog,

mgr Grzegorz Sadaj – psycholog kliniczny.

 

KONTAKT

Rejestracja

15 8436683

 

LOKALIZACJA:

Pawilon medyczny. JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

 

SPECYFIKA PORADNI :

    Poradnia udziela świadczeń w zakresie leczenia różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego i zaburzeń zachowania, w szczególności schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju (depresja, mania), lękowych (fobie, lęk napadowy, lęk uogólniony), obsesyjno-kompulsywnych (nerwica natręctw), reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne oraz zaburzenia występujących pod postacią somatyczną, zaburzeń odżywiania, snu, osobowości oraz zaburzeń psychicznych związanych z podeszłym wiekiem.

Rejestracji do poradni można dokonać codziennie telefonicznie lub osobiście.

Harmonogram pracy poradni może ulec zmianie.

Data publikacji: 29-04-2019 17:46
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png