x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Poradnia Medycyny pracy

PERSONEL PORADNI

lek. med. Marta Działak  - lekarz medycyny pracy

 

KONTAKT

Rejestracja

15 8436346

 

LOKALIZACJA:

Budynek hotelu, I piętro, pokój nr 102, 103, JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

 

SPECYFIKA PORADNI :

    Poradnia Medycyny Pracy przy SP ZZOZ w Janowie Lubelskim czynna jest 5 dni w tygodniu. W godzinach od 8.00 do 12.00 pacjent może zarejestrować się do poradni, osobiście bądź telefonicznie i otrzymać skierowanie na odnośne badania (laboratoryjne, RTG, konsultacje specjalistyczne i inne). Szpital dysponuje szerokim zakresem wykonywanych badań oraz odpowiednią liczbą poradni specjalistycznych, co pozwala na przebadanie skierowanego pracownika na terenie jednej placówki w możliwie najkrótszym czasie. Po wykonaniu wszystkich badań, pracownik otrzymuje orzeczenie od lekarza medycyny pracy.

   Jesteśmy jedynym zakładem na terenie powiatu, który oferuje swoim pacjentom kompleksowość i dostępność do usług medycyny pracy. Mając na względzie zabezpieczenie zadań pracodawcy, dajemy gwarancję, że każdy pracownik, zgodnie z ideą profilaktyki chorób zawodowych, zostanie rzetelnie przebadany. Jednocześnie zapewniam Państwa o wysokiej jakości w/w usług świadczonych przez Szpital, które przeprowadzane są przez wykwalifikowanych pracowników.

Harmonogram pracy poradni może ulec zmianie.

Data publikacji: 29-04-2019 17:37
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png