x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Poradnia Leczenia uzależnień

PERSONEL PORADNI

Kierownik mgr Urszula Studzińska – specjalista terapii uzależnień,

dr n. med. Grzegorz Opielak - specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Dorota Chmielewska - Bardak – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Leszek Kokowicz – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

mgr Adam Powęzka – specjalista terapii uzależnień,

Stanisław Wieleba  –  instruktor terapii uzależnień.

 

KONTAKT

tel.15 8436332

 

LOKALIZACJA:

Budynek hotelu, I piętro. JPEGschemat.jpeg

Wejście główne.

 

SPECYFIKA PORADNI :

   Poradnia udziela świadczeń w zakresie konsultacji medycznych i ewentualnej pomocy farmakologicznej dla uzależnionych i współuzależnionych, edukacji i psychoedukacji indywidualnej i grupowej osób rejestrowanych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, psychoterapii indywidualnej, specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej wynikającej z programu terapii, pomocy osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz członkom ich rodzin, a w szczególności w następujących obszarach:

-    uzależnienie od środków chemicznych (leki, narkotyki, nikotyna);

-  zagrożenie uzależnieniem (osoby eksperymentujące z narkotykami, często w sytuacji życiowej sprzyjającej wchodzeniu w uzależnienia, z zaburzeniami zachowania, problemami szkolnymi);

-   pomoc pacjentom z podwójną diagnozą (uzależnienie od środków psychoaktywnych wraz z problemami natury psychicznej)

-   pomoc rodzinom osób uzależnionych, osobom współuzależnionym

-   diagnoza psychologiczna

-   kwalifikowanie do leczenia w ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

-   kierowanie na oddział detoksykacyjny.

    Rejestracji do poradni można dokonać codziennie telefonicznie lub osobiście.

Harmonogram pracy poradni może ulec zmianie.

Data publikacji: 29-04-2019 17:37
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png