x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Gabinet Lekarza POZ

 Naszym Pacjentom zapewniamy możliwość uzyskania ambulatoryjnej porady lekarsko-pielęgniarskiej lub wizyty domowej od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00

Przychodnia mieści się w strukturach organizacyjnych SPZZOZ Janów Lubelski, zatem wszyscy nasi pacjenci  mają dostęp do Przyszpitalnej Poradni Specjalistycznej oraz pełnej diagnostyki obejmującej min. badania: USG, Tomografii Komputerowej, RTG, prób wysiłkowych i wiele innych dostępnych w komórkach Szpitala.

Deklaracja wyboru lekarza POZ - DOCdeklaracja_poz.doc (94,50KB)

NASI LEKARZE POZ:

  • lek.med. Andrzej Kamiński,
  • lek.med. Tadeusz Borowski,
  • lek.med. Maciej Widz,
  • lek.med. Izabela Wojtyniak,
  • lek.med. Elżbieta Serafin-Flis,
  • lek.med. Marek Mazur.

REJESTRACJA:

tel. 15 843 63 43

Informujemy, iż zgodnie z zapisami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 86) świadczenia gwarantowane w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna obejmują również świadczenia profilaktyczne:

1.świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia realizowane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim udziela świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej i wyjazdowej.

Ze świadczeń należy korzystać w przypadku nagłej choroby lub pogorszenia zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (zabiegi zlecone przez lekarza – realizowane w przychodniach).

Świadczenia udzielane są w ambulatorium szpitalnej izby przyjęć od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w sobotę, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy.

TELEFON KONTAKTOWY: 15 843 66 62

Data publikacji: 29-04-2019 16:46
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png