x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - KRON to organizacja społeczna zrzeszająca osoby niepełnosprawne i ich opiekunów z terenu Janowa Lubelskiego. KRON został zarejestrowany w 1993 r. Organizacja ta pracuje nad przygotowaniem ludzi zdrowych, według metody Grupy Aktywnej Rehabilitacji "REKRYTERINGSGRUPEN", która została stworzona przez lekarkę polskiego pochodzenia w Szwecji 1970 r. i miała ogromny wpływ na rehabilitację w tym kraju.
   KRON chce rozwiązywać podstawowe problemy ludzi niepełnosprawnych, uczyć wykonywania podstawowych czynności najprostszymi metodami. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 19.V.1992 r. Jej zaczątek stworzył Edward Wiechnik, reprezentujący region lubelski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Grup Aktywnej Rehabilitacji. Początkowo klub liczył 33 członków, z czego 21 były to osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywały się w każdy wtorek od 16:00-19:00. Prowadzono w tym czasie gimnastykę, można było skorzystać z siłowni.

Obecnie KRON skupia ponad 100 osób - członkami klubu są całe rodziny nie tylko niepełnosprawni, gdyż ideą jest doprowadzenie do jak największej integracji osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem ludzi sprawnych. Na zasadzie wzajemnej pomocy, wzajemnego doradztwa, wzajemnych ćwiczeń. Spotkania tak jak kiedyś odbywają się w każdy wtorek w tych samych godzinach. Merytoryczna część spotkań polega na dzieleniu się informacjami o trudnościach związanych z przemieszczaniem się, pokonywaniem barier architektonicznych, oraz przeszkód związanych z samoobsługą. Członkowie klubu uczą się tu po prostu codziennego życia.Jest to klub otwarty znajdują się w nim ludzie m.in. z województw, mazowieckiego, podkarpackiego, zamojskiego i lubelskiego. Wizytówką działalności klubu jest coroczny bieg na wózkach na Porytowe Wzgórze, który odbywa się 14 czerwca i jest najlepszym dowodem na to, iż ludzie ci mogą żyć normalnie jak my wszyscy.
("Historia Szpitalnictwa W Janowie Lubelskim Po II Wojnie Światowej W Latach 1945-1998")

 

Data publikacji: 29-04-2019 16:41
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png