x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Dofinansowanie z Funduszu Medycznego

    Samodzielny publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim informuje że w dniu 24 listopada 2023 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę na udzielenie dotacji celowej ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego na zadanie pn.: „Przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w SPZZOZ w Janowie Lubelskim”.

Celem głównym inwestycji jest poprawa efektywności, jakości i dostępności świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania SOR. Inwestycja polega na przebudowie, modernizacji i doposażeniu SOR. Przedmiot projektu będzie koncentrował się głównie na pracach budowlanych wraz z dostosowaniem standardu pomieszczeń do obowiązujących przepisów oraz poprawie funkcjonalności oddziału i jego wyposażeniu. Inwestycja obejmuje również doposażenie Pracowni Endoskopii i Pracowni Diagnostyki Obrazowej w sprzęt medyczny.

fundusz medyczny.jpeg

Data publikacji: 04-06-2024 12:32
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png