x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Ośrodek Dializ Pozaustrojowych

 3.V.1984 roku dyr. ZOZ-u lek. Krzysztof Kalita dokonał otwarcia Ośrodka Dializ pozaustrojowych w Janowie Lubelskim pierwszego i jedynego w województwie tarnobrzeskim i Oddziału wewnętrznego II - prowadzonych przez ordynatora lek. Elżbietę Kolibską. Obiekt Ośrodka Dializ Pozaustrojowych wybudowano w ciągu 13 miesięcy. W tym czasie wyburzono barak starego Oddziału Wewnętrznego i wybudowano nowy sprawny budynek. Pomysł zorganizowania w starym szpitalu "sztucznej nerki" zrodził się na naradzie ordynatorów oddziałów wewnętrznych z województwa tarnobrzeskiego. Decyzją o zorganizowaniu Ośrodka Dializ podjęto 25 VI 1982 r. Pierwszymi, którzy zaakceptowali ten pomysł i pomagali wprowadzić go do realizacji byli dr Ujda - Konsultant wojewódzki w zakresie chorób wewnętrznych, lek. Wojewódzki, kierownik Kliniki Nefrologicznej Akademii Medycznej w Lublinie Książek, oraz władze polityczne i administracyjne Janowa Lubelskiego.

Z pomocą przyszedł także kraśnicki Ośrodek Dializ Pozaustrojowych, m.in. szkolił pod względem praktycznym personel janowski, pomógł przeprowadzić pierwsze hemodializy w Janowie. Prace nad budową rozpoczęto od zburzenia baraków byłego Oddziału Wewnętrznego i gruźliczego, które były pozostałością kozackich koszar. Wyremontowano pawilon zbudowany w 1938 r., w którym mieściły się Oddziały Chirurgiczny i Położniczo - Ginekologiczny. Obecnie jest tam Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy. Do wybudowanej w 1963 r. części Oddziału Wewnętrznego i Dziecięcego dobudowano budynek, w którym na pierwszym piętrze mieści się Oddział Wewnętrzny II, a na parterze Ośrodek Dializ Pozaustrojowych. W 1984 roku było 5 stanowisk dla przewlekłych dializ i jedno dla dializowania ostrych przypadków, oraz 3 łóżka do dializ otrzewnowych. Oddział Wewnętrzny II był czynny już od 30.I.1984 r., a od 28.IV.1984 r. wykonywane były hemodializy. Uruchomiono także produkcję płynów infuzyjnych.

Było wielu entuzjastów wierzących w sukces ośrodka, ale byli też i sceptycy niewierzący w powodzenie tego przedsięwzięcia.

Początkowo dializowano 3 osoby, później liczba ta zwiększyła się do 30-tu na 7-miu sztucznych nerkach i 3-ech stanowiskach do dializ otrzewnych. W pierwszą rocznicę otworzenia Ośrodka oddział wspólnie z Dyrekcją ZOZ zorganizował posiedzenie naukowe, na którym zaprezentowano własne osiągnięcia w dializoterapii. 150-ciu lekarzy wysoko oceniło pracę i osiągnięcia zespołu dr Elżbiety Kolibskiej. W tym czasie 5-ciu pacjentom leczonym w tym ośrodku przeszczepiono nerki, przeszczepy zakończyły się powodzeniem. Ośrodkowi patronował przedstawiciel nadzoru krajowego nefrologii prof. dr Andrzej Książek, który raz w miesiącu wykonywał wizyty w II Oddziale Wewnętrznym i Ośrodku Dializ. Powołano na wniosek Konsultanta Wojewódzkiego ds. interny Wojewódzką Poradnię Nefrologiczną w Janowie Lubelskim prowadzoną przez Ordynatora Ośrodka Dializ. Mimo wielu sukcesów Ośrodek borykał się z wieloma trudnościami wynikającymi z faktu, iż koszty leczenia dializami są bardzo duże. Odczuwano braki płynów do dializ otrzewnych, niektórych nietrwałych części do aparatów, mankamentem była także duża awaryjność sztucznych nerek krajowej produkcji. W 1986 r. Ośrodek został wyposażony w nowoczesną szwedzką aparaturę do uzdatniania wody firmy "Gambro", oraz 2 nerki indywidualne włoskiej firmy "Balco". Ośrodek otrzymał również 2 nerki wyprodukowane w Łodzi typu HD - 100. Niestety nie wszyscy chorzy mogli być leczeni dializami z powodu braku ośrodków dializ. Powołano w związku z tym komisję kwalifikacyjną do leczenia w Ośrodku Dializ. Ośrodek funkcjonuje i pomaga swoim pacjentom do dziś. Jest umieszczony w Rejestrze Ośrodków Dializ w Londynie. Wyposażony jest w 8 stanowisk do hemodializ i wykonuje około 500 hemodializ miesięcznie.

Monika Koguc
("Historia Szpitalnictwa W Janowie Lubelskim Po II Wojnie Światowej W Latach 1945-1998")

Data publikacji: 29-04-2019 16:38
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png