x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Skargi i wnioski

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim lub Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa przyjmują w sprawie skarg i wniosków w każdą   środę w godzinach od 11.00  do  13.00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej:

• osobiście w sekretariacie,

• przesyłane na adres SP ZZOZ: Samodzielny Publiczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. J. Zamoyskiego 149, 23 -300 Janów Lubelski,

• przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:,

• ustnie do protokołu: w sekretariacie Dyrektora SP ZZOZ , codziennie w godzinach urzędowania,

• skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostają bez rozpatrzenia.

Data publikacji: 29-04-2019 15:59
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png