x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta

Drogi Pacjencie!

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta czuwa nad przestrzeganiem Praw Pacjenta na terenie naszej placówki. Celem pracy Pełnomocnika do spraw praw pacjenta jest prewencyjna dbałość o przestrzeganie tych praw, które zostały określone w ustawie o Prawach Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Podejmuje on działania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw naszych Pacjentów.

Funkcję Pełnomocnik do spraw praw pacjenta w naszym szpitalu pełni Pielęgniarka Naczelna- mgr Bożena Mróz (pokój nr 1159).

Pozostaje ona do Waszej dyspozycji, pomoże wyjaśnić wątpliwości, również życzliwie wysłucha.

 tel. 15 8436 604

Data publikacji: 29-04-2019 15:59
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png