x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Cennik świadczeń medycznych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

 

Cennik badań radiologicznych

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

Lp.

Badanie

Cena

RADIOLOGIA

1.     

Zdjęcie klatki piersiowej AP (przednio - tylne)

30,0

2.     

Zdjęcie klatki piersiowej (dzieci do lat 6)

30,0

3.     

Boczne zdjęcie klatki piersiowej

30,0

4.     

Zdjęcie klatki piersiowej z barytem

50,0

5.     

Zdjęcie klatki piersiowej z barytem (dzieci do lat 6)

40,0

6.     

Badanie klatki piersiowej kierowane na tarczycę

30,0

7.     

Badanie przełyku ( skopia klp)

50,0

8.     

Badanie żołądka i dwunastnicy

100,0

9.     

Badanie jelita cienkiego

130,0

10. 

Badanie jelita grubego

130,0

11. 

Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

30,0

12. 

Cholecystografia lub cystografia

60,0

13. 

Cholangiografia

80,0

14. 

Salpingografia HSG

80,0

15. 

Urografia

180,0

16. 

Urografia minutowa

180,0

17. 

Zdjęcie czaszki

45,0

18. 

Zdjęcie celowane siodełka tureckiego

30,0

19. 

Zdjęcie oczodołu

40,0

20. 

Zdjęcie zatok

30,0

21. 

Zdjęcie żuchwy 1x

30,0

22. 

Zdjęcie stawów żuchwowych 2x

40,0

23. 

Zdjęcie łuków jarzmowych

35,0

24. 

Zdjęcie kości nosowej

30,0

25. 

Zdjęcie nosogardła

30,0

26. 

Zdjęcie zgryzowe

15,0

27. 

Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych

35,0

28. 

Zdjęcie uszu 2x

50,0

29. 

Zdjęcie zęba

10,0

30. 

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego

45,0

31. 

Zdjęcie kręgosłupa piersiowego

55,0

32. 

Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego

55,0

33. 

Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego

30,0

34. 

Zdjęcie kości ogonowej

25,0

35. 

Zdjęcie miednicy małej

30,0

36. 

Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych

40,0

37. 

Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych – celowane

40,0

38. 

Zdjęcie stawów biodrowych 2x

40,0

39. 

Zdjęcie stawów biodrowych ( dzieci do lat 14)

30,0

40. 

Zdjęcie kości krzyżowej

35,0

41. 

Zdjęcie żeber

35,0

42. 

Zdjęcie mostka

35,0

43. 

Zdjęcie podżebrza

22,0

44. 

Zdjęcie obojczyka

30,0

45. 

Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego

30,0

46. 

Zdjęcie stawu barkowego

30,0

47. 

Zdjęcie kości ramiennej 2x

50,0

48. 

Zdjęcie stawu łokciowego 2x

45,0

49. 

Zdjęcie przedramienia 2x

40,0

50. 

Zdjęcie nadgarstka

40,0

51. 

Zdjęcie stóp lub dłoni 2x

45,0

52. 

Zdjęcie palca

25,0

53. 

Zdjęcie łopatki

40,0

54. 

Zdjęcie kości udowej 2x

45,0

55. 

Zdjęcie kolan 2x

45,0

56. 

Zdjęcie kości podudzia

45,0

57. 

Zdjęcie stawów skokowych 2x

45,0

58. 

Zdjęcie kości piętowej 2x

35,0

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

Cennik badań laboratoryjnych

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

dla osób prywatnych bez skierowania.

L.P.

BADANIE CENA w zł

1.       

Albuminy

6,00

2.       

Amylaza

7,00

3.       

Analiza moczu

7,00

4.       

Anty-n-DNA test

15,00

5.       

Anty-HBS test

30,00

6.       

Antygen HBS (ujemny)

20,00

7.       

Antygen HBS (dodatni) – test potwierdzający

25,00

8.       

Anty-HCV

30,00

9.       

A-TPO

30,00

10.   

ASO

15,00

11.   

Białko w surowicy

5,00

12.   

Białko w moczu

7,00

13.   

Bilirubina całkowita

6,00

14.   

b-HCG

20,00

15.   

Borelioza IgM

30,00

16.   

Borelioza IgG

30,00

17.   

Chlorki

6,00

18.   

Cholesterol

6,00

19.   

Cholesterol HDL

8,00

20.   

Lipidogram

26,00

21.   

CRP - białko reaktywne

12,00

22.   

Czas kaolinowo-kefalinowy

8,00

23.   

Czas krzepnięcia

4,00

24.   

Czas protrombinowy

8,00

25.   

Czynnik reumatoidalny

10,00

26.   

D-dimery

39,00

27.   

Elektrolity w surowicy krwi i w moczu Na + K pojedynczy elektrolit – 6,0 zł

12,00

28.   

Białko Bence-Jonesa

15,00

29.   

CK-MB

11,00

30.   

Fosfataza kwaśna

8,00

31.   

Fosfataza zasadowa

6,00

32.   

Fosfor

6,00

33.   

FT4

18,00

34.   

FT3

18,00

35.   

Fibrynogen

8,00

36.   

Gazometria

13,00

37.   

GGTP

8,00

38.   

Glukoza w surowicy

6,00

39.   

Grupa krwi, Rh, przeciwciała

30,00

40.   

Hemoglobina glikozylowana

18,00

41.   

Ferrytyna

20,00

42.   

IgE

20,00

43.   

Kał na jaja pasożytów

9,00

44.   

Kał na krew utajoną

13,00

45.   

Kał na stopień strawienia

9,00

46.   

Kortyzol w surowicy

25,00

47.   

Kinaza kreatynowa

9,00

48.   

Kreatynina

6,00

49.   

Kwas moczowy

6,00

50.   

Lit

15,00

51.   

LDH

12,00

52.   

Magnez

8,00

53.   

Mononukleoza

20,00

54.   

Morfologia 5 DIFF

6,00

55.   

Morfolofgia z rozmazem ręcznym

16,00

56.   

OB.

4,00

57.   

Odczyn Rossego

20,00

58.   

Przeciwciała anty-Rh

30,00

59.   

Posiew krwi

40,00

60.   

Posiew moczu, plwociny, płynów z jam ciala

22,00

61.   

Prolaktyna

20,00

62.   

Prokalcytomina

65,00

63.   

PSA

25,00

64.   

PTH w osoczu

30,00

65.   

Retikulocyty

10,00

66.   

Rotawirusy

20,00

67.   

Adenowirusy

20,00

68.   

Różyczka IgM

35,00

69.   

Różyczka IgG

20,00

70.   

Transaminaza alaninowa

6,00

71.   

Transaminaza asparaginowa

6,00

72.   

Trójglicerydy

7,00

73.   

TSH 3 gen.

18,00

74.   

Toksoplazmoza IgM

23,00

75.   

Toksoplazmoza IgG

23,00

76.   

Troponina I

20,00

77.   

Transferyna

15,00

78.   

TSAT (Fe + transferyna)

24,00

79.   

TIBC (+ transferyna)

17,00

80.   

Wapń

6,00

81.   

Witamina B12

20,00

82.   

Wymazy z nosa gardła uszu skóry, rany oczu

22,00

83.   

Żelazo całkowite w surowicy

6,00

84.   

Lipaza

15,00

85.   

Mocznik

6,00

86.   

Sód

6,00

87.   

WR

7,00

88.   

Rozmaz manualny

10,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

 

Cennik  badań   dopplerowskich, USG, EEG, EKG

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 

Nazwa badania

Cena badania w zł

1.       

Ultrasonografia tarczycy

50,0

2.       

Ultrasonografia jamy brzusznej

50,0

3.       

Ultrasonografia stawów biodrowych niemowląt

50,0

4.       

Ultrasonografia piersi

60,0

5.       

Ultrasonografia jądra

50,0

6.       

Ultrasonografia prostaty

50,0

7.       

Ultrasonografia okolicy podżuchwowej

50,0

8.       

Ultrasonografia noworodka przez ciemiączko

50,0

9.       

Ultrasonografia w zakresie ginekologii i położnictwa

50,0

10.   

EEG z opisem dla podmiotów posiadających umowę

60,0

11.   

EEG  z opisem dla pacjentów indywidualnych

80,0

12.   

EKG

15,0

13.   

Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

100,0

14.   

Doppler tętnic kończyn dolnych – 1 noga

100,0

15.   

Doppler żył kończyn dolnych – 1 noga

100,0

16.   

Doppler kończyn dolnych – 2 nogi

150,0

 

 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

 

Cennik badań tomograficznych

 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

l.p.

Nazwa świadczenia

Cena

TK głowy

1

Angio. TK koła Willisa

300,00 zł

2

Angio. TK tętnic dogłowowych

350,00 zł

3

TK głowy bez kontrastu

200,00 zł

4

TK głowy z kontrastem

300,00 zł

5

TK zatok

200,00 zł

6

TK ucha środkowego

200,00 zł

TK klatki piersiowej

1

Angio. TK całej aorty

380,00 zł

2

HRCT klatki piersiowej

320,00 zł

3

TK klatki piersiowej

330,00 zł

4

TK klatki piersiowej z opcja naczyniowości

400,00 zł

TK jamy brzusznej

1

Angio. TK tetnic nerkowych

400,00 zł

2

TK jamy brzusznej

330,00 zł

3

TK miednicy małej

300,00 zł

4

TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej

500,00 zł

5

TK jamy brzusznej trójfazowe ( nacz. wątr. guzy emendok. trzustki) + miednica

700,00 zł

6

TK układu moczowego

400,00 zł

7

Kolonoskopia wirtualna

500,00 zł

TK kręgosłupa ( bez kontrastu z rekonstrukcjami)

1

TK odcinka C

250,00 zł

2

TK odcinka LS

250,00 zł

3

TK odcinka TH

250,00 zł

TK kończyn ( bez kontrastu)

1

TK kończyny górnej

250,00 zł

2

TK kończyny dolnej

250,00 zł

3

TK kości i stawów

250,00 zł

4

TK w urazach wielonarządowych

700,00 zł

 

 Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

 

Cennik  badań   endoskopowych  

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 

Nazwa badania

Cena badania w zł

1

Gastroskopia diagnostyczna

( z wykonaniem testu ureazowego)

100,0

2

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją

( uwzględnia dodawanie do ceny gastroskopii po 30,0 zł za każde badanie   hist.- pat.)

100,0 + 40,0 x ilość badań

3

Rektoskopia diagnostyczna

50,0

4

Rektoskopia diagnostyczna z biopsją

( uwzględnia dodawanie do ceny rektoskopii po 30,0 zł za każde badanie   hist.- pat.)

50,0 + 40,0 x ilość bad.

5

Kolonoskopia diagnostyczna

( nie uwzględnia   badań hist.- pat.)

250,0

6

Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją

( uwzględnia dodawanie do ceny kolonoskopii

 cenę za każde badanie   hist.- pat.)

250,0 + 40,0 x ilość bad.

 

 Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

 

Cennik  badań z zakresu górnych i dolnych dróg oddechowych 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 

Nazwa badania

Cena badania w zł

1

Bronchoskopia diagnostyczna

( nie uwzględnia  badań  hist.- pat.)

130,0

2

Bronchoskopia diagnostyczna z biopsją

( uwzględnia dodawanie do ceny bronchoskopii cenę za każde badanie   hist.- pat.)

130,0 + 40,0 x ilość badań

3

Spirometria komputerowa

30,0

4

Badanie słuchu (audiometryczne)

10,0

 

 Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

 

Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

L.P.

RODZAJ ZABIEGU

CENA W ZŁ.

 

KINEZY TERAPIA

 1.  

Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)-30 min

27,00

 1.  

Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)-60 min

50,00

 1.  

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

8,00

 1.  

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

8,00

 1.  

Ćwiczenia czynne wolne

8,00

 1.  

Ćwiczenia wolne z oporem

8,00

 1.  

Ćwiczenia izometryczne

8,00

 1.  

Podwieszenia w pozycji Perlscha

7,00

 1.  

Wyciągi mechaniczne

12,00

 1.  

Ćwiczenia przyrządowe

8,00

 1.  

Pionizacja i nauka chodzenia

9,00

 1.  

Szyna CPM

10,00

 1.  

Ćwiczenia manualne na stole Manulex

8,00

 1.  

Platforma do ćwiczeń równoważnych – Libra

15,00

 1.  

Platforma stabilometryczna BIOSWAY

15,00

FIZYKOTERAPIA

 1.  

Masaż pneumatyczny kkg lub kkd sekwencyjny – 30 min

12,00

 1.  

Masaż suchy- częściowy – 20 min

15,00

 1.  

Masaż limfatyczny ręczny – 20 min

15,00

 1.  

Galwanizacja

6,00

 1.  

Jonoforeza

8,00

 1.  

Elektrostymulacja

8,00

 1.  

Tonoliza

8,00

 1.  

Prądy diadynamiczne

6,00

 1.  

Prądy interferencyjne

6,00

 1.  

Prądy Kotza

6,00

 1.  

Prądy Traberta

6,00

 1.  

Prądy Tens

6,00

 1.  

Diatermia krótkofalowa

8,00

 1.  

Terapuls- impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości

8,00

 1.  

Magnetronik- impulsowe pole magnetyczne małej częstotliwości

5,00

 1.  

Naświetlanie promieniami podczerwonymi( solux)

5,00

 1.  

Naświetlanie promieniami ultrafioletowymi UV (kwarcówka)-

5,00

 1.  

Laseroterapia – skaner

8,00

 1.  

Laseroterapia punktowa

10,00

 1.  

Ultradźwięki miejscowe

8,00

 1.  

Ultrafonoforeza

8,00

 1.  

Kąpiel wirowa kkg lub kkd

10,00

 1.  

Krioterapia miejscowa- CO2

10,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

 

Cennik usług medycznych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

L.p.

Rodzaj usługi

Cena

1

Pobyt w SOR

200,00 zł. + badania diagnostyczne wg cennika

2

Porada lekarska w podstawowej opiece zdrowotnej

30,00 zł + badania diagnostyczne wg cennika

3

Konsultacja specjalistyczna (dot. SOR i nocnej i świątecznej opieki lekarskiej)

50,00 zł + badania diagnostyczne wg cennika

4

Koszt pobytu w oddziale szpitalnym

Zgodnie z katalogiem świadczeń opracowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

5

Koszt porady specjalistycznej

Zgodnie z katalogiem świadczeń opracowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

6

Koszt świadczeń w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej

Zgodnie z katalogiem świadczeń opracowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

 Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r.  Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

 

Cennik zabiegów pielęgniarskich

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

L.p.

Rodzaj usługi

Cena

1

Iniekcja  śródskórna, podskórna, domięśniowa

10,00

2

Iniekcja dożylna

12,00

4

Wlew dożylny

15,00 + cena leków

5

Pobranie krwi żylnej

10,00

6

Cewnikowanie pęcherza moczowego mężczyzn

50,00

7

Cewnikowanie pęcherza moczowego kobiet

20,00

8

Płukanie pęcherza moczowego

20,00

9

Mały opatrunek

10,00

10

Duży opatrunek

20,00

  

Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

 

Cennik usług transportowych nie objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

L.p.

Rodzaj usługi

Cena

1

Transport z zespołem i lekarzem

150,00 zł/godz. + 2,00 zł/km

2

Transport z zespołem bez lekarza

100,00 zł/godz. + 2,00 zł/km

3

Transport tylko z kierowcą

40,00 zł/godz. + 2,00 zł/km

 

 Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

 

Cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta

w Prosektorium Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

 w Janowie Lubelskim

L.p.

Rodzaj usługi

Cena w zł

1

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym

100,00 zł + 23% VAT

2

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta zmarłego poza szpitalem zlecone przez inne zakłady

100,00 zł + 23%VAT

 

 Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

 

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

1.       jedna strona wyciągu lub odpisu, wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym - 7,65 zł,

2.       jedna strona kopii - 0,76 zł.

3.      wydanie zaświadczenia na życzenie pacjenta ubezpieczonego (do celów nie związanych  z dalszym leczeniem i świadczeniami opieki społecznej, np. do firm ubezpieczeniowych) lub nieubezpieczonego:

-        zaświadczenie lekarskie – 30,00 zł.,

-        inne zaświadczenie – 10,00 zł.

4.      koszty przesyłki – według cennika Poczty Polskiej.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, powinno jednak zostać wcześniej uzgodnione.

 

Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 45 z dnia 14.08.2014 r. Dyrektora SP ZZOZ  w Janowie Lubelskim w sprawie cenników  odpłatnych  świadczeń medycznych udzielanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

Cennik opłat dotyczących opieki dodatkowej w oddziałach

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim 

 1. Pobyt rodzica z dzieckiem w Oddziale Dziecięcym – 10,00 zł/doba.
Data publikacji: 29-04-2019 15:49
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png