x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

SOR -Kolejna inwestycja, kolejne wyzwanie…

     19 września 2023 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę rankingową podmiotów leczniczych dofinansowanych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Lista obejmuje 207 podmiotów leczniczych, z czego 152 szpitale uzyskały dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

     Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że wśród nich na 79 pozycji znalazł się wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim pn.: „Przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w SPZZOZ w Janowie Lubelskim” uzyskując 630 punktów.

     Całkowita wartość projektu to 15 000 000,00 zł w tym 14 914 150,00 zł to kwota dofinansowania, różnica kwot czyli 85 850, 00 zł to wkład własny Szpitala.

     W ramach dotacji Szpital planuje przeprowadzić modernizację pomieszczeń SOR i zakupić niezbędny sprzęt, doposażone zostaną również dwie pracownie: Pracownia Diagnostyki Obrazowej oraz Pracownia Endoskopii.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to lata: 2023-2025.

     Przed nami jeszcze ogrom pracy, ale wiemy że realizacja tej inwestycji przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy jakości i dostępności oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png