x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Nowy tomograf w naszym szpitalu!

    W dniu 25 lutego 2023 uroczyście oddano do użytkowania oraz poświęcono nową pracownię tomografii komputerowej w szpitalu w Janowie Lubelskim.

Historia pracowni tomografii komputerowej w Janowie Lubelskim sięga roku 2004.  Wtedy  to zaczęto głośno marzyć o zainstalowaniu tomografu komputerowego w naszym mieście. Już wtedy dostrzeżono potrzebę rozwoju diagnostyki obrazowej.

Społeczny Komitet Zakupu Tomografu Komputerowego został zarejestrowany jako stowarzyszenie w dniu 26 stycznia 2005 roku, a status organizacji pożytku publicznego stowarzyszenie uzyskało w dniu 31 grudnia 2008 roku. Od tego czasu zaczęła się zbiórka środków na tomograf. Środki z ogromnym zaangażowaniem zbierali pracownicy szpitala podczas imprez masowych, w zbiórkach ogłaszanych w poszczególnych parafiach oraz podczas balu charytatywnego (notabene także wzięłam w nim udział i dołożyłam swą cegiełkę do tej zaszczytnej inicjatywy).

Równolegle szpital pozyskał dofinansowanie ze środków UE do zakupu tomografu.

Umowę na zakup tomograf komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię  podpisano w dniu 10 sierpnia 2010 roku Umowa opiewała na zawrotną w tamtym czasie kwotę 2 050 499,00 zł.

Zakupiony wówczas tomograf służył szpitalowi przez kolejnych 12 lat, aż do czasu, gdy był już na tyle wyeksploatowany, że koszty jego bieżących napraw nie uzasadniały dalszego użytkowania urządzenia. Wykonano na nim 1,5 mln skanów.

    W 2021 roku rozpoczęliśmy żmudny proces pozyskiwania środków na zakup nowego tomografu do naszego szpitala. Pierwszy etap to złożenie w dacie 31 grudnia 2021 roku wniosku IOWISZ.  W tym miejscu pragnę złożyć ogromne podziękowania pracownikom Grzegorzowi Jargiło, Agacie Stelmasiewicz i Robertowi Goluch za skuteczne  opracowanie tak trudnego dokumentu.  Dziękuję również Panu Wojewodzie oraz podległym mu pracownikom jak również dyrekcji NFZ za wiele konstruktywnych porad oraz ostatecznie pozytywną bardzo wysoką ocenę.

Kolejny etap to pozyskanie w dniu 12 maja 2022 roku opinii Marszałka Województwa Lubelskiego o zasadności realizacji zadania inwestycyjnego. Podziękowania składam na ręce Pana Ryszarda Majkowskiego – reprezentanta Marszałka na dzisiejszej uroczystości.

Po uzyskaniu opinii o celowości inwestycji, w dniu 6 maja 2022 roku, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego, złożyliśmy wniosek o przyznanie dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2022 roku.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a stosowną umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 19 sierpnia 2022 roku.

    W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu i montażu nowoczesnego 80 -  rzędowego tomografu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem, pełną adaptacją pomieszczeń koniecznych do jego funkcjonowania, wykonano okablowanie strukturalne informatyczne. Wymiana objęła demontaż wyeksploatowanego tomografu komputerowego oraz montaż nowego urządzenia w Pracowni TK w SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 4 198 302,00 zł. Na zadanie pozyskano następujące środki:

  • dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2022 roku: 3 358 641,60 zł
  • dotacja celowa z budżetu Powiatu Janowskiego: 10 000,00 zł
  • dotacja celowa z budżetu Gminy Batorz: 10 000,00 zł
  • dotacja celowa z budżetu Gminy Dzwola: 10 000,00 zł
  • dotacja celowa z budżetu Gminy Godziszów: 10 000,00 zł
  • dotacja celowa z budżetu Gminy Janów Lubelski: 10 000,00 zł
  • wkład własny Szpitala: 789 660,40 zł, w tym pożyczka z budżetu Powiatu Janowskiego: 400 000,00 zł

Pracownia działa od stycznia bieżącego roku.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png