x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Jubileusz 40 - lecia Szpitala Powiatowego w Janowie Lubelskim

    W dniu 14 czerwca br. zorganizowano jubileusz 40 - lecia Szpitala Powiatowego w Janowie Lubelskim, potocznie zwanego w naszej lokalnej społeczności „nowym szpitalem” w obecnej siedzibie przy ulicy Jana Zamoyskiego 149.

Siedziba szpitala to miejsce, w którym dzieje się wiele niezwykłych rzeczy, natomiast sam szpital  to przede wszystkim ludzie w nim pracujący, personel, który na co dzień niesie pomoc drugiemu człowiekowi. To bardzo precyzyjnie skonstruowana maszyna, w której każdy z elementów jest tak istotny, że aż nie do zastąpienia i pominięcia.

Szpital to: lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, farmaceuci, rehabilitanci, diagności laboratoryjni, technicy RTG, technicy sterylizacji, psychologowie, terapeuci, fizjoterapeuci, masażyści, rejestratorki, sekretarki medyczne, administracja, salowi, personel techniczny, personel sprzątający.

W dniu dzisiejszym, poprzez organizację jubileuszu, Dyrekcja Szpitala chciała wyrazić wdzięczność za codzienną ciężką i nader odpowiedzialną pracę na rzecz naszej jednostki. Dziękujemy za empatyczną, pełną zatroskania i wyrozumiałości opiekę nad naszymi pacjentami.

    W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jerzy Bielecki, Wojewoda Lubelski -  Bolesław Gzik, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego –Ryszard Majkowski,  Księża: Tomasz Lis, Walemar Farion i Krzysztof Lipski, Magdalena Czarkowska – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,  Dagmara Marczewska – Zastępca Dyrektora NFZ w Lublinie, Łukasz Hnatkowski – doradca Ministra Zdrowia, Starosta Janowski Artur Pizoń wraz z całym Zarządem, Skarbnik Barbara Fuszara, Sekretarz Grzegorz Krzysztoń, Radni Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z wszystkich dotychczasowych kadencji z aktualnym Przewodniczącym Rady Sławomirem Dworak, członkowie Rady Społecznej Szpitala, Burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Modliborzyc – Witold Kowalik, Wójt Gminy Godziszów – Józef Zbytniewski, Wójt Gminy Chrzanów – Marcin Sulowski.

 

Gościliśmy ponadto byłych dyrektorów naczelnych szpitala w osobach :

Krzysztof Kalita (dyrektor w latach  1981-1989)

Wojciech Janus(dyrektor w latach 2001-2003)

Zbigniew Widomski(dyrektor w latach 2003 -2012)

Stanisław Wisiński (dyrektor w roku 2012)

Dyrektorów ds. Lecznictwa

Dyrektorów zaprzyjaźnionych szpitali: z Zamościa przyjechał do nas Pan Piotr Zając, a z Niska- Pan Paweł Tofil, z Kraśnika – Michał Jedliński oraz gości szczególnych, którzy przyczynili się do aktualnej lokalizacji szpitala:

Pan Mieczysław Dyjach – były Kierownik Zakładu Remontowo Budowlanego przy szpitalu w Janowie Lubelskim

Pan Józef Dyjach – były zastępca dyrektora szpitala

Pani Marianna Dyjach – była kierownik działu METORG w janowskim szpitalu

W wydarzeniu udział wzięli Prezesi, Komendanci, Dyrektorzy oraz pracownicy służb, inspekcji, szkół oraz jednostek organizacyjnych powiatu i gmin, jak również kadra zarządzająca oraz obecni i emerytowani pracownicy szpitala.

 

Program  jubileuszu uświetniły ponadto występy gwiazd:

Pani  Agnieszki Wiechnik – wokalistki, uznanej trenerki wokalnej

Julki Kierepki – wokalistki, LAUREATKI SZANSY NA SUKCES

Lenki Tylus.- wokalistki, uczestniczki programu THE VOICE KIDS

 

Podczas jubileuszu miały miejsce  4 prezentacje, które zamieszczamy poniżej:

Krzysztofa Kality byłego dyrektora szpitala, wieloletniego ordynatora oddziału ortopedii, lekarza specjalisty chirurgii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, który opowiedział nam o początkach szpitalnictwa na naszych terenach oraz o procesie powstawania i rozwoju szpitala w aktualnej odsłonie

Wojciecha Miazgi – Dyrektora ds. Lecznictwa Janowskiego Szpitala, który zaprezentował  rozwój szpitala w kolejnych latach

Renaty Ciupak -  Dyrektora Szpitala w Janowie Lubelskim nt.  danych bieżących oraz inwestycji  szpitalnych z ostatnich lat.

 

Aby uhonorować wieloletnią pracę, oddanie i poświęcenie dla dobra pacjentów naszego szpitala, wystąpiliśmy o nadanie odznaczeń dla pracowników szczególnie zaangażowanych w tworzenie i rozwój szpitala.

Odznaki przyznane przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego „Zasłużony dla ochrony zdrowia” otrzymali:

Krzysztof Kalita, Wiesław Ślusarski, Mieczysław Dybiec, Grażyna Nizioł, Zoja Przystupa, Danuta Grzegórska, Bożena Dyach – Kot, Zbigniew Sawa

Pan Krzysztof Kalita po ukończeniu studiów w 1974 roku podjął pracę w Szpitalu w Janowie Lubelskim gdzie pracuje do chwili obecnej. W trakcie swojego zatrudnienia  pełnił w latach 1981 do 1989 funkcję dyrektora. W tym czasie aktywnie działał na rzecz rozwoju i wprowadzenia postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych przede wszystkim w kierunku rozwoju ortopedii i traumatologii organizując na bazie oddziału chirurgii obecny oddział urazowo-ortopedyczny, którym kierował w latach 1990 do 2016. Był inicjatorem utworzenia działu fizjoterapii i oddziału rehabilitacji. Jest lekarzem specjalistą  chirurgii ogólnej i specjalistą ortopedii i traumatologii z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym. Wdrożył nowe metody leczenia schorzeń narządu ruchu co spowodowało, że SPZZOZ w Janowie Lubelskim stał się jednym z czołowych w regionie ośrodków wykonujących operacje endoprotezoplastyki. Jest wzorem oddanego lekarza, dla którego pacjent pozostaje zawsze w centrum uwagi. Pod jego kierunkiem wykształciło się wielu lekarzy ortopedów.  Swoją postawą i zaangażowaniem w pracy w pełni zasługuje na przyznanie wnioskowanej odznaki.

Pan Wiesław Ślusarski po ukończeniu studiów w 1979 roku podjął pracę w Szpitalu w Janowie Lubelskim gdzie pracuje do chwili obecnej. W trakcie swojego zatrudnienia  aktywnie działał na rzecz ochrony zdrowia ludności, w szczególności poprzez  rozwój oddziału ginekologiczno-położniczego. W latach 1990 - 2000 kiedy pełnił funkcję dyrektora, przeprowadził gruntowną modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego tak aby był bardziej przyjazny  pacjentkom pod względem poprawy jakości usług medycznych i warunków ich pobytu.  Następnie jako kierownik tego oddziału w latach 2000 - 2016 kontynuował  pracę na rzecz jego doposażania w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Jest lekarzem specjalistą ginekologii i położnictwa z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym i w pełni zasługuje na przyznanie wnioskowanej odznaki.

Pan Mieczysław Dybiec w 1979 roku podjął pracę w Szpitalu w Janowie Lubelskim gdzie pracuje do chwili obecnej. W latach 1994 – 2013, kierując oddziałem chirurgii ogólnej dzięki jego zaangażowaniu wprowadził bardzo dużo nowatorskich zmian  w metodach diagnostycznych  ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju chirurgii ogólnej i zabiegów operacyjnych. Jest lekarzem specjalistą chirurgii ogólnej z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym z wieloletnią nienaganną i pełną zaangażowania postawą, czym zasługuje na przyznanie wnioskowanej odznaki.

Pani Grażyna  Nizioł wykonuje obowiązki pielęgniarki od 1978roku.  W roku 1991 powierzono jej funkcję pielęgniarki oddziałowej oddziału dziecięcego, którą pełni niestrudzenie, z wielkim zaangażowaniem do chwili obecnej. Wzorowo wykonuje swoje obowiązki, szczególnie wyróżniając się postawą etyczną i zaangażowaniem w  utrzymaniu ciągłości świadczeń, z zapewnieniem ich wysokiej jakości, w dbałości o dobro małego pacjenta oraz efektywnego gospodarowania powierzonym mieniem. Otwarta na inicjatywy i pomysły, w sposób umiejętny zachęca innych do profesjonalnego podejścia do pracy na rzecz pacjenta. Zaangażowana w kształcenie kadry pielęgniarskiej, opiekun pielęgniarek stażystek i przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu. Propagator szczepień ochronnych.

Pani Zoja Przystupa zawodowo pracuje na stanowisku pielęgniarki od 1978roku. W roku 1991 powierzono jej  funkcję pielęgniarki oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, którą wypełnia z niezmiennym zaangażowaniem do dnia dzisiejszego. Wzorowo wykonuje swoje obowiązki wykazując się dużą wiedzą fachową i doskonałym zorganizowaniem oraz odpowiedzialnością w realizacji zadań. Otwarta na nowości, wdraża najlepsze dla dobra pacjenta rozwiązania, dbając o jak najwyższy poziom udzielanych świadczeń, zarówno w kwestii dbałości o wyposażenie i sprzęt, jak  i o kwalifikacje i umiejętności powierzonego jej personelu oraz przestrzeganie obowiązujących procedur. Zaangażowana w kształcenie kadry pielęgniarskiej, opiekun pielęgniarek stażystek, nadzoruje szkolenie nowych pracowników, przygotowując ich do sprawowania opieki na najwyższym z możliwych poziomie, zaangażowana w zapewnienie ciągłości opieki, z profesjonalnym podejściem do pracy na rzecz pacjenta.

Pani Danuta Grzegórska zawodowo pracuje na stanowisku pielęgniarki od 1980r. Od 2001r. pełni funkcję pielęgniarki Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. Wzorowo wykonuje swoje obowiązki, wykazując się niezwykłym zaangażowaniem, dużą wiedzą fachową, bardzo dużą troską i odpowiedzialnością  w realizacji zadań. Otwarta na nowe inicjatywy i pomysły, wdraża je kierując się profesjonalnym podejściem do pracy na rzecz pacjenta. Zaangażowana w kształcenie zawodowe  pielęgniarek,  opiekun pielęgniarek stażystek, opiekun praktyk, prowadzi również zajęcia ze studentami. Szczególnie wyróżnia się postawą i zaangażowaniem w udzielanie świadczeń na możliwie jak najwyższym poziomie i niezwykłą dbałością o pacjenta. Audytor wewnętrzny zaangażowany w podnoszenie jakości świadczonych usług. Propagator szczepień ochronnych.

Pani Bożena  Dyach – Kot po ukończeniu studiów w 1985 roku podjęła pracę w Szpitalu w Janowie Lubelskim, gdzie pracuje do chwili obecnej. W trakcie swojego zatrudnienia  aktywnie działa na rzecz rozwoju i wprowadzenia postępu w Laboratorium SPZZOZ w Janowie Lubelskim. Od czasu objęcia w 2012 roku obowiązków kierownika, dzięki zastosowaniu  najnowszych metod diagnostycznych w diagnostyce laboratoryjnej, przyczyniła się do znacznej poprawy jakości wykonywanych badań, tym samym do bardziej skutecznej terapii pacjentów. Jest bardzo dobrym organizatorem pracy i doświadczonym diagnostą laboratoryjnym. Jej zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków stanowi wzór do naśladowania. Cieszy się szacunkiem podległego personelu, współpracowników i przełożonych. Swoją postawą i zaangażowaniem zasługuje na przyznanie wnioskowanej odznaki.

Pan Zbigniew Sawa w 1984 roku podjął pracę w Szpitalu w Janowie Lubelskim, gdzie pracuje do chwili obecnej. Podczas pełnienia w latach 2000 - 2022 obowiązków kierownika działu fizjoterapii aktywnie działał na rzecz rozwoju i wprowadzenia postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych w kierunku rozwoju i podniesienia jakości zabiegów fizjoterapeutycznych działu fizjoterapii. W czasie pełnienia obowiązków kierownika działu fizjoterapii mając na uwadze wprowadzenie  postępu w metodach rehabilitacji pacjentów podnosił swoje kwalifikacje poprzez liczne szkolenia. Ponadto w 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. Jest bardzo dobrym specjalistą w dziedzinie fizjoterapii z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym. Jest pracownikiem dającym przykład zaangażowania w pracy. Przedstawione uzasadnienie czyni go godnym kandydatem na przyznanie wnioskowanej odznaki.

 

Następnie wyróżniono pracowników Szpitala szczególnie zaangażowanych w walkę  z pandemią wywołaną wirusem SARS- COV 2.  (proszę o zachowanie wyczytanej kolejności) Wyróżnienia w postaci grawertonów otrzymali: Piotr Sikorski, Katarzyna Hałabis, Tomasz Szumski, Zofia Widz, Marek Mazur,  Waldemar Kostrzewa,  Monika Galek, Grzegorz Opielak, Angelika Tomczyk, Elżbieta  Pawlos, Renata Robak, Zoja Przystupa,  Teresa Chmura, Wioletta Wojtan.

Pan Piotr Sikorski Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii z łóżkami covidowymi. Od początku pandemii zdobywał wiedzę, szkolił personel, wdrażał procedury postępowania, zabezpieczał ciągłość opeki lekarskiej, pracując bardzo intensywnie, skutecznie i z wielkim profesjonalizmem.

Pani Katarzyna Hałabis — Kierownik Bloku Operacyjnego, lekarz Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii z łóżkami covidowymi. Przez czas trwania pandemii trwała niestrudzenie na stanowisku pracy, swym profesjonalizmem i oddaniem dając przykład podległemu personelowi.

Pan Tomasz Szumski Ordynator Oddziału Wewnętrznego z łóżkami covidowym. Przez cały okres pandemii koordynował pracę oddziału, wykazując się opanowaniem i fachowością. Zabezpieczał obsadę lekarską w czasie wysokiej absencji lekarzy z powodu kwarantanny i izolacji, szkolił personel, wdrażał nowe standardy postępowania.

Pani Zofia Widz lekarz Oddziału Wewnętrznego z łóżkami covidowymi. Od początku pandemii pracująca na „pierwszej linii” z pacjentami covidowymi. W nowych warunkach epidemiologicznych wykazała się dużym zaangażowaniem, inicjatywą i skutecznością działania. Dzięki jej poświęceniu i refleksowi udało się uratować wiele istnień ludzkich.

Pan Marek Mazur lekarz Oddziału Wewnętrznego z łóżkami covidowymi. Z ogromnym oddaniem, troską i właściwą sobie życzliwością pracował w bezpośrednim kontakcie z pacjentami covidowymi. W celu ratowania ich życia i zdrowia narażał codziennie swoje. W czasie największych zachorowań niestrudzenie zabezpieczał ciągłość opieki lekarskiej.

Pan Waldemar Kostrzewa lekarz Oddziału Wewnętrznego z łóżkami covidowymi oraz lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Janowie Lubelskim. Od początku pandemii pracowałna „pierwszej linii” z pacjentami covidowymi. W trudnym czasie pandemii wykazał się spokojem i zaangażowaniem. Niestrudzenie trwał, dyżurując w oddziale wewnętrznym, jak również zabezpieczał pracę SOR.

Pani Monika Galek lekarz radiolog, Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej. Do tej komórki organizacyjnej trafiali praktycznie wszyscy pacjenci z rozpoznaniem lub w celu rozpoznania koronawirusa, a Pani doktor wraz z podległym jej personelem mieli nieustannie ręce pełne roboty. Z zaangażowaniem wykonywali i opisywali wykonane badania, by pomóc trafnie dobrać ścieżkę i metody leczenia naszych pacjentów.

Pan Grzegorz Opielak lekarz psychiatra Ordynator Oddziałów Psychiatrii i Psychogeriatrii janowskiego szpitala. W czasie pandemii pracował, nie bacząc na ryzyko zakażenia i przedkładając dobro pacjentów na swe własne. Pacjenci jego oddziałów nie podlegali hospitalizacjom w wydzielonych ośrodkach, czy też oddziałach, także właśnie na kierownictwie oddziałów spoczywał ciężar takiej organizacji pracy, by niwelować ryzyko zakażeń pomiędzy pacjentami, co z pomocą podległego mu personelu skutecznie realizował. Propagator szczepień.

Pani Angelika Tomczyk ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Janowie Lubelskim. W trakcie trwania pandemii wykazała się szczególnym zaangażowaniem w walkę z koronawirusem i zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na wyjątkowe poświęcenie i zaangażowanie na polu walki z COVID 19. Od początku pandemii zaangażowana w pobieranie wymazów, zabezpieczała pracę drive - tru, angażowała się w pracę punktu szczepień. Pracowała bardzo wydajnie, z zaangażowaniem, empatią dla pacjentów, wykazywała się wielką sprawnością w wykonywaniu powierzonych jej zadań , kompetentna, niezawodna, z wielką kulturą osobistą.

Pani Elżbieta Pawlos pielęgniarka epidemiologiczna SPZZOZ w Janowie Lubelskim. W początkach pandemii, kiedy leczyliśmy jednego z pierwszych pacjentów w kraju, wiedza o koronawirusie i sposobach walki z nim była niewielka, a pracownicy obawiali się o swoje zdrowie i życie, zdobywała wiedzę, edukowała personel, wykazała się zaangażowaniem i skutecznością działania. Pełna poświęceń, z właściwą sobie pasją skutecznie przekonywała personel szpitala do zasadności zabezpieczeń, dezynfekcji , ochrony osobistej w pandemii, a później do szczepień. Wykazywała się wyjątkowym zaangażowaniem, ponadprzeciętną wiedzą, opanowaniem, sprawnością działania.

Pani Renata Robak Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim, koordynuje również pracę zespołów ratownictwa medycznego. W początkach pandemii, kiedy wiedza o koronawirusie i sposobach walki z nim była niewielka, a pracownicy idąc na dyżur obawiali się o swoje zdrowie i życie, wykazała się wzorową postawą etyczną, stając na „pierwszej linii”, motywując i wspierając innych. Wykazywała się ogromnym zaangażowaniem w zdobywaniu wiedzy i edukowaniu na temat koronawirusa. Wzorowo organizowała pracę SOR i zespołów ratownictwa medycznego w czasami ekstremalnie trudnych momentach, kiedy mierzyliśmy się z absencją personelu z powodu kwarantanny i izolacji personelu. Organizowała pracę punku wymazowego i karetki wymazowej.

Pani Zoja Przystupa Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w SPZZÓZ w Janowie Lubelskim. W trakcie trwania pandemii wykazała się szczególnym zaangażowaniem w walkę z koronawirusem i zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na wyjątkowe poświęcenie i zaangażowanie na polu walki z COVID 19. Od początku pandemii, organizowała miejsca pracy, edukowała personel, wykazała się wielkim talentem organizatorskim i skutecznością działania. Profesjonalnie wywiązywała się ze swoich obowiązków, wykazując wielką troskę o pacjentów i powierzony jej personel.

Pani Teresa Chmura pełni funkcję zastępcy Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Wewnętrznego w SPZZOZ  w Janowie Lubelskim. W trakcie trwania pandemii wykazała się szczególnym zaangażowaniem w walkę z koronawirusem i zasługuje na wyróżnienie. Od początku pandemii, organizowała miejsca pracy, edukowała personel, zabezpieczała tak trudną do osiągnięcia wtedy ze względu na izolację i kwarantannę  ciągłość opieki pielęgniarskiej. Pracę swoją wykonywała nadzwyczaj sumiennie.  Z niezwykłym spokojem i opanowaniem realizowała powierzone jej zadania.

Pani Wioletta Wojtan pielęgniarka epidemiologiczna i Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii w SPZZOZ w Janowie Lubelskim. Od początku pandemii, organizowała miejsca pracy, edukowała personel, wykazała się zaangażowaniem i skutecznością działania. Z pasją przekonywała personel szpitala do zasadności zabezpieczeń, szczepień, ochrony osobistej w pandemii. Niejednokrotnie jako pielęgniarka oddziałowa oddziału chirurgii stawała na pierwszej linii bezpośredniej pracy z pacjentem chorym na Covid-19. Zawsze służyła pomocą, wykazywała się inicjatywą i pomysłowością.

Wdzięczność, pamięć i szacunek należą się także wszystkim pracownikom szpitala, których nie ma już wśród nas. Odeszli na wieczny spoczynek. Uczciliśmy ich minutą ciszy.

W ostatnim czasie tych odejść było wiele. Zmarli: Zdzisław Sałdan, Sylwester Kowal, Alfred Wróblewski, Euzebiusz Woszczyński, Władysław Anasiewicz, Tadeusz Pawlus,  Władysław Serafin, Marian Patejuk,  Marek Winiarski, Ryszard Fiut, Franciszek Moskal, Marek Brytan, Ilonka Maziarz, Wiesia Ochnik, Małgosia Świca, Helena Pyć, Krystyna Tomczyk, Krystyna Anasiewicz,  Tadeusza Łata, Bogdan Kędra, Krystyna Senderek, Zofia Wiechnik i inni, których nie sposób tutaj wymienić.

Bardzo dotknęła nas śmierć pracowników, którzy odeszli z powodu zakażenia Covid – 19. Mowa o Emilce Ptak, Ani Malinowskiej oraz Krzysztofie Cierpiatka.

Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu niezapomnianych emocji i wrażeń, przywołaliśmy nieco wspomnień. Przed szpitalem jeszcze wiele wyzwań. Dziękuję za to, co było, a na lata przyszłe życzę Państwu samych sukcesów zarówno na niwie zawodowej jak i prywatnej oraz zdrowia, bo ono jest najważniejsze.

 

                                                                                   Renata Ciupak

Dyrektor SPZZOZ

w Janowie Lubelskim


Prezentacje multimedialne z otwarcia:

Prezentacja lek. K.Kalita- PDFdo pobrania (3,86MB) ,

Prezentacja Z-ca d/s lecznictwa W. Miazga-  PDFdo pobrania (2,99MB)

Prezentacje Dyrektor R.Ciupak- PDFdo pobrania (475,40KB), PDFdo pobrania (8,92MB)
Listy gratulacyjne i dyplomy uznania: PDFdo pobrania (281,09KB), PDFdo pobrania (218,19KB), PDFdo pobrania (210,82KB),PDFdo pobrania (179,46KB),PDFdo pobrania (210,62KB),PDFdo pobrania (131,10KB),PDFdo pobrania (281,32KB),PDFdo pobrania (187,12KB)
 

 

 

(zdjęcia: janowlubelski.pl)

Data publikacji: 15-06-2022 13:24
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png