x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Przywracamy odwiedziny w oddziałach

W związku ze zniesieniem obostrzeń "covidowych" przywraca się możliwość odwiedzin w oddziałach naszej placówki ( z wyjątkiem odwiedzin pacjentów izolowanych).

Jednak odwiedziny te muszą odbywać się wg ustalonych zasad, w czasie który nie będzie kolidował z postępowaniem diagnostyczno – terapeutycznym oraz posiłkami ( harmonogram ustalony i dostępny indywidualnie w każdym oddziale).

 Zasady obowiązujące odwiedzających:

1. Odwiedziny w oddziale mogą odbywać się tylko i wyłącznie w wyznaczonych przez kierownika oddziału godzinach.

Nie dotyczy to tzw. wizyt pożegnalnych, czy też wizyt w celu opieki nad pacjentem, u którego nieobecność opiekuna/osoby bliskiej może powodować stres, a tym samym ograniczać efekty leczenia lub pogarszać jego stan zdrowia ( np. osoby niepełnosprawne intelektualnie, z chorobami psychicznymi itp.).

W takim przypadku odwiedziny po indywidualnym uzgodnieniu  z kierownikiem oddziału.

 2. Obowiązuje zasada - 1 odwiedzający do 1 pacjenta.

 3. Czas odwiedzin wynosi maksymalnie 30 minut ( w przypadku OIT maksymalnie 15 minut).

 4. Obowiązuje zakaz odwiedzin dla osób z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, duszność, gorączka).

 5. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po opuszczeniu oddziału.

 6. Osoba odwiedzająca, na terenie całego szpitala oraz w czasie odwiedzin jest zobowiązana do noszenia maseczki medycznej zasłaniającej usta i nos.

 7. W przypadku zbyt dużej liczby odwiedzających w tym samym czasie lub innej nieprzewidzianej sytuacji w oddziale, personel oddziału ma prawo odmówić odwiedzin i wyznaczyć inną godzinę lub termin odwiedzin.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png