x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Informacja

Dyrekcja SPZZOZ w Janowie Lubelskim informuje, że z dniem 21 marca bieżącego roku nasz szpital  nie będzie już placówką właściwą do udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia pacjentów z rozpoznaniem Covid-19. Szpitalami przeznaczonymi do hospitalizacji pacjentów, u których zakażenie jest rozpoznaniem głównym, będą szpitale posiadające w swych strukturach oddziały zakaźne. Pacjentów z rozpoznaniem Covid - 19 należy kierować bezpośrednio do tych oddziałów.

 

Z dniem 21 marca 2022 roku zostanie także zlikwidowana tzw. karetka wymazowa. Testy  będziemy wykonywać wyłącznie w punkcie stacjonarnym przy SPZZOZ.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png