x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Misja i polityka jakości

MISJA I POLITYKA JAKOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWIE LUBELSKIM

Hasło misji: „ PACJENT NASZĄ TROSKĄ, JAKOŚĆ OPIEKI NASZĄ AMBICJĄ”

 

POLITYKA JAKOŚCI

Celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Koncentrujemy się na poznawaniu i spełnianiu oczekiwań naszych pacjentów, dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług starając się, by nasza oferta była dostosowywana do ich indywidualnych potrzeb.

Przyjętą w tym zakresie politykę realizujemy poprzez następujące cele:

  • Podnoszenie efektywności pracy w zakładzie poprzez ciągłe udoskonalanie organizacji i metod zarządzania,
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości naszych pracowników w zakresie wykonywanych prac,
  • Ścisłe określenie odpowiedzialności i kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania,
  • Podnoszenie standardu i zwiększanie zakresu świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych,
  • Zapewnienie pacjentom sprawnej realizacji usług w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę.

Chcąc osiągnąć powyższe cele podjęliśmy decyzje o wdrożeniu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2015.

Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Powyższa polityka jest znana wszystkim zatrudnionym w zakładzie oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o ogólne cele opracowane są cele szczegółowe okresowo weryfikowane przez Dyrektora.      

Kierownictwo zakładu deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.

Data publikacji: 29-04-2019 15:41
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png