x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS CoV-2

Zarządzenie nr 9/2020

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

 z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS CoV-2

 

§1

Wprowadzam z dniem 19 marca 2020rokuw SPZZOZ w Janowie Lubelskim nadzwyczajne zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS CoV-2 :

 

 1. Zamknięcie wszystkich wejść do Szpitala poza wejściami następującymi:
  - wejściem głównym(dla pacjentów poradni specjalistycznych i poz, pracowni diagnostyki obrazowej, laboratorium, pacjentów przyjmowanych na odział rehabilitacji),

         - wejściem od strony SOR (dla pacjentów SOR, nocnej i świątecznej opieki, pacjentów przyjmowanych na pozostałe oddziały).

 1. Wprowadzenie systemu kontroli epidemiologicznej wszystkich osób wchodzących na teren szpitala poprzez:

- wywiad epidemiologiczny w kierunku podejrzenia zakażeniem koronawirusemSARS-CoV-2 lub w kierunku infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych,

- bezdotykowy pomiar temperatury.

 1. Zakaz wstępu osobom postronnym (poza osobami uprawnionymi) na teren szpitala, z wyjątkiem sytuacji, kiedy pacjent bezwzględnie wymaga opieki.
 2. Wstrzymanie przyjęć planowych do oddziałów (z wyjątkiem oddziału rehabilitacji).
 3. Wstrzymanie przyjęć w poradniach specjalistycznych,z wyjątkiem przypadków pilnych (po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem poradni).
 4. Kontynuowanie całkowitego zakazu odwiedzin w oddziałach.
 5. Zakaz ruchu chorych poza oddziały bez zgody personelu medycznego.
 6. Ograniczenie do niezbędnego minimum (wyłącznie w celach służbowych) przemieszczania się pracowników na terenie szpitala.
 7. Ograniczenie dostępu do wind. Windy tylko do użytku służbowego, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych oraz osób wymagających pomocy w transporcie (w asyście personelu).
 8. Umożliwienie przekazywania paczek dla pacjentów oddziałów szpitala. Przekazanie pracownikowi w holu głównym szpitala w dni robocze w godzinach 8:00-14:00, w soboty i niedziele w godzinach 12:00-14:00.
 9. Wskazuję jako preferowany sposób informowania o stanie zdrowia pacjentów- kontakt telefoniczny(po uprzedniej identyfikacji tożsamości upoważnionego poprzez oddzwonienie na numer telefonu wskazany w dokumentacji medycznej).W sytuacjach szczególnych możliwe jest udzielenie informacji o stanie zdrowia Pacjentawyłącznie w wyznaczonym punkcie, tj. w holu windowym przed oddziałem (osobie upoważnionej w dokumentacji pacjenta).
 10. Ograniczenie kontaktów Kapelana z Pacjentami na oddziałach do sytuacji niezbędnych.
 11.  Wstrzymanie udzielania świadczeń w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Dziale Fizjoterapii.
 12.  Wprowadzenie zakazu wizyt przedstawicieli firm farmaceutycznych/medycznych oraz wycofanie zgód już udzielonych.
 13.  Zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, włączników, przycisków do wind). W miejscach największego natężenia ruchu – w obrębie Izby Przyjęć, przy otwartych wejściach głównych – co 15 minut. W pozostałych miejscach – co godzinę.

 

§ 2

Zarządzenie obowiązuje  począwszy od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania.

 

 

P.O Dyrektora SPZZOZ Janów Lubelski

mgr Renata Ciupak

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png