x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w nowym wydaniu

W dniu 3 grudnia br. w obecności Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego dokonaliśmy uroczystego otwarcia i oddania do użytku zmodernizowanej i doposażonej Poradni Ginekologiczno – Położniczej w naszym szpitalu.

Nakłady poniesione  na inwestycję wyniosły 129 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze strony organu tworzącego – Powiatu Janowskiego w formie dotacji celowej wyniosło 127 tysięcy złotych.

Modernizacja objęła zarówno prace rozbiórkowe, demontażowe, jak i hydrauliczne, elektryczne, sanitarne, ogólnobudowlane, montażowe i wykończeniowe. Do poradni zakupiono ponadto wyposażenie medyczne w postaci między innymi fotela ginekologicznego, leżanki medycznej, lampy zabiegowej, wagi oraz meble rejestracyjne i biurowe.

W tym miejscu chcę zaznaczyć, że ostatnim czasie poradnia, za sprawą nowych zakresów świadczeń realizowanych przez profesorów z PSK1 z Lublina, „przeżywa swój rozkwit”. Duże zainteresowanie pacjentek oferowanymi świadczeniami zdrowotnymi  spowodowało, że sprawa remontu poradni stała się jednym z naszych priorytetów.

Serdecznie dziękujemy władzom powiatu, a w szczególności Staroście Arturowi Pizoń i Skarbnikowi Powiatu Barbarze Fuszara za pomoc szpitalowi w przeprowadzeniu i sfinansowaniu tak ważnej społecznie inwestycji.

Inwestycja jest przykładem na to, że razem możemy wiele więcej.

poradnia_gin.jpeg

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png