x
Wyszukaj w serwisie
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362

Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby szpitala" Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

EFRR.jpeg

Janów Lubelski, dn. 30-08-2019 

Szanowni  Państwo !

Informuję, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Dostawę narzędzi i sprzętu na Blok Operacyjny” jest to „III” przetarg w ramach realizacji projektu. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 27-08-2019r. w systemie elektronicznym, złożono 1 ofertę, obecnie trwają prace związane w oceną i wyborem Wykonawcy. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy i przystąpienie do rzeczowej realizacji projektu.

W terminie 28 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy narzędzia operacyjne tj. 25 zestawów, które liczą łącznie 1682 szt. i 2 zestawy narzędzi laparoskopowych tj. 48 szt. oraz specjalistyczny sprzęt medyczny taki jak:

1. Napęd akumulatorowy do nasad wiertarskich i frezerskich- 1 kpl.

2. Napęd akumulatorowy do nasad wiertarskich – 2 kpl.

3. Piła posuwisto - zwrotna -1szt

4. Piły oscylacyjne -2 szt.

5. Stabilizator zewnętrzny (Monotube) 3 rozmiary -3szt

6. Urocystoskop -1szt.

7. Dermatom z siatkownicą zasilany akumulatorową -1szt.

8. Tor do laparoskopii i artroskopii -1 kpl.

9. Diatermia chirurgiczna z systemem zamykania naczyń i cięciem tkanek z waporyzatorem-1szt.

10. Aparat do niedokrwienia z jednostką zasilającą + kpl opasek -1szt.

11. Elektrostymulator serca do elektrody endokawitarnej -1szt.

12. Aparat do regulowanych przetoczeń płynów -8 szt.

Informujmy, że został już zamontowany agregat prądotwórczy, dostarczono łóżka, materace, stoły, podnośniki, wózko-wanny, natomiast z początkiem września zostaną zamontowane myjnie -dezynfektory do mycia kaczek i basenów oraz sterylizator łącznie 101 szt. Kolejne etapy realizacji przed nami, zapraszamy na naszą stronę internetową.

 Zespół wdrożeniowy projektu   


Janów Lubelski, dn. 10-06-2019 

 Szanowni  Państwo !

Informuję, że został ogłoszony  przetarg nieograniczony  na dostawę  agregatu prądotwórczego w ramach realizowanego projektu  jest to „II” przetarg  na dostawę  z I etapu realizacji.

Otwarcie ofert nastąpiło dnia 06-06-2019r.  w systemie elektronicznym,  złożono  4 oferty ,  obecnie trwają prace związane w oceną  i wyborem Wykonawcy.  

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy i przystąpienie do rzeczowej realizacji  projektu .

 Zespół wdrożeniowy projektu   


Janów Lubelski, dn. 27-05-2019

Szanowni  Państwo !

W ramach realizowanego projektu został ogłoszony  „I” przetarg  nieograniczony na dostawę sprzętu  i wyposażenia  w ilości łącznej 101 szt.  Postępowanie zostało podzielone na 3 zadania.

W  dniu  24- 05-2019 r   nastąpiło otwarcie ofert w systemie elektronicznym,  złożono  4 oferty ,  obecnie trwają prace związane w oceną  i wyborem Wykonawcy.  

Rozmieszczone  plakaty na terenie szpitala informują , o celach i zakresie projektu realizowanego  zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w ramach RPO WL na lata 2014-2020

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy i przystąpienie do rzeczowej realizacji  projektu .

Przetargi na dostawę planowanego zakupu sprzętu będą  ogłaszane wg  następującego  harmonogramu:

13_1.jpeg
Łącznie 228 szt. sprzętu i wyposażenia

Rozmieszczone  plakaty na terenie szpitala informują , o celach i zakresie projektu realizowanego  zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

 

                                                                                                                                  Zespół wdrożeniowy projektu


Janów Lubelski, dn. 10-12-2018

Szanowni Państwo!

      Z przyjemnością informujemy, że dnia 20 listopada 2018 roku Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pt "Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby szpitala", Oś priorytetowa13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-003/17 Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 .

  Realizacja projektu rozpocznie się 2019 roku, a zakończenie przewiduje się na II kw. 2020 roku.

 Wartość projektu ogółem to 6 870 506,70  zł.

 Kwota dofinansowania – 4 584 689,12  zł – tj. 66,73 % kosztów kwalifikowanych.

 Wkład własny zapewnia Starostwo Powiatowe w wysokości –  2 285 817,58 zł tj. 33,27%.  

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Janowskiego. Realizacja celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych.

 Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez: - poprawę procesu leczenia we wszystkich obszarach medycyny, - dostosowanie wyposażenia w sprzęt medyczny szpitala do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur medycznych, niezbędne dla prawidłowej działalności szpitala oraz podyktowane zwiększeniem efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej placówki.

 

 Zakres rzeczowy projektu 

Zaplanowana inwestycja dotyczy wyłącznie środków trwałych, które na stałe zostaną zainstalowane w projekcie i zostaną wpisane do rejestru środków trwałych.

 W ramach realizowanego projektu zostanie zakupionych łącznie 228 szt.  taki jak :  

Wyposażenie medyczne :

 1. Łóżka regulowane z szafka barierka i materacem -        50
 2. Łóżka IN -8
 3. Łóżka IN z systemem pomiaru wagi -5
 4. Materace zmienno- ciśnieniowe p/ odleżynowe -14
 5. Wózko-wanna -2
 6. Podnośnik  pacjenta  -3
 7. Myjnia dezynfektor - 4
 8. Sterylizator parowy -    1
 9. Stół operacyjny przezierny  z przystawką ortopedyczną -          1
 10. Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości -    2
 11. Fotel stomatologiczny- 1
 12. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej -          9
 13. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej  przezierny -    1
 14. Zasilanie rezerwowe – agregat prądotwórczy    1

Sprzęt monitorujący Oddziału Intensywnej Terapii              

 1. Centrala monitorująca z oprogramowaniem i  5 -ma  monitorami           2
 2. Monitor funkcji życiowych pacjenta -   9
 3. Aparat do pomiaru rzutu serca z OCŻ-  1
 4. Pulsoksymetr stacjonarno transportowy z opcja PVI z pomiarem czynności mózgu SED LINE- 1
 5. Zestaw do leczenia ran trudnogojących – próżniowy-    2
 6. Urządzenie do masażu serca-    1

            Sprzęt diagnostyczny    

 1. Aparat RTG   z zawieszeniem sufitowym -       1
 2. Aparat RTG z ramieniem C-    1
 3. Aparat USG z opcja elastografii z głowicą endowaginalną, brzuszną położniczą oraz głowica do badań piersi -            1
 4. Aparat USG z opcja elastografii, głowicą dorektalną, liniową oraz głowicą Convex - 1
 5. Aparat USG z opcją elastografii oraz głowicami liniową (ortopedyczną) o zakresie częstotliwości 7-18 MHz i  liniową naczyniową , głowicą przezczaszkową do badań transkranialnych oraz głowicą Convex -1
 6. Videokolposkop -1

 Sprzęt rehabilitacyjny

 1. Aparat do terapii ultradźwiękowej -1
 2. Aparat do terapii z tonolizą -1
 3. Szyna PCM do ćwiczeń stawu kolanowego -    1
 4. Stół pionizacyjny z elektryczną regulacją wysokości -   1
 5. Urządzenie do wspomaganych ćwiczeń stawu skokowego i kolanowego- 1
 6. Urządzenie do treningu aktywnego i pasywnego - 1
 7. Magnetronik -  1
 8. Aparat do masażu uciskowego - 1
 9. Aparat do terapii polem elektromagnetycznym - terapuls - 1

Sprzęt anestezjologiczny         

 1. Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestezjologiczny -1
 2. Defibrylator -   1
 3. Respiratory -    3
 4. Wózek anestezjologiczny z wyposażeniem - 5
 5. Wózek reanimacyjny z defibrylatorem i  2 zestawy  do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym -            3

            Sprzęt okulistyczny      

 1. Lampa szczelinowa okulistyczna -1
 2. Polomierz komputerowy  okulistyczny- 1
 3. Aparat OCT     1
 4. Tonometr - aparat do mierzenia ciśnienia  wewnątrzgałkowego  bezdotykowy   1
 5. Zadanie  5.3 - lampy zabiegowe            
 6. Lampy zabiegowe - 2
 7. Lampa zabiegowa mobilna - 4

            Sprzęt - rejestratory  medyczne           

 1. Pompa infuzyjna strzykawkowa - 23
 2. Pulsoksymetr podst. -   5
 3. Rejestrator  Holter - ciśnieniowy -        2
 4. Rejestrator  Holter -EKG -2
 5. Ssak do odsysania elektryczny -8
 6. Aparat EKG -   1
 7. Aparat KTG  -  1
 8. Ambulatoryjny rejestrator Impedancji i pHz zestawem komputerowym i drukarką( vat razem  8%)-       1

Zestaw narzędzi          

 1. Zestaw  narzędzi  operacyjnych ,   instrumentarium BO-  1  kpl   
 2. Narzędzia laparoskopowe ( 2 zest.)- 2

            Sprzęt  na Blok Operacyjny     

 1. Napęd akumulatorowy do nasad wiertarskich i frezerskich- 1
 2. Napęd akumulatorowy do nasad wiertarskich -2
 3. Piła posuwisto - zwrotna -1
 4. Piły oscylacyjne -2
 5. Stabilizator zewnętrzny (Monotube) 3 rozmiary -3
 6. Urocystoskop  -1
 7. Dermatom z siatkownicą zasilany akumulatorową -1

Aparatura na Blok Operacyjny          

 1. Tor do laparoskopii i artroskopii -1
 2. Diatermia chirurgiczna z systemem zamykania naczyń i cięciem tkanek z waporyzatorem-1
 3. Aparat do niedokrwienia z jednostką zasilającą + kpl opasek -1
 4. Elektrostymulator serca do elektrody endokawitarnej -1
 5. Aparat do regulowanych przetoczeń płynów -8

Sprzęt dermatologiczny          

 1. Aparat do elektrochirurgii ( diatermia ) - 1 kpl.
 2. Lampa WOOD'a -1
 3. Dermatoskop  kontaktowy -1

  Zakup w/w sprzętu podzielony jest na  4 etapy  i będzie realizowany wg określonego harmonogramu o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej -  serdecznie zapraszamy.     

                                                            

Data publikacji: 29-04-2019 15:14
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84-36-611
faks: 15 87-24-610
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png