x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby szpitala" Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

EFRR.jpeg


Janów Lubelski 02-07-2020

Szanowni Państwo !

Informujemy, że zakończono rzeczową i finansową realizację projektu, wszystkie etapy zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, sprzęt oddano do użytku. Przeprowadzono stosowne szkolenia z obsługi i użytkowania nowo zakupionego sprzętu, mamy nadzieje, że nowy sprzęt będzie służył wiele lat i przyczyni się do poprawy zdrowia wielu pacjentom. Wszystkim użytkownikom nowego sprzętu medycznego i wyposażenia życzymy miłej pracy, a pacjentom dużo zdrowia.

                                                                                                                                                                        Zespół wdrożeniowy projektu

 


Janów Lubelski 20-05-2020

 Szanowni  Państwo !

Informujemy, że zbliżamy się do zakończenia rzeczowej realizacji projektu,  zakupiony sprzęt został już rozprowadzony i przygotowany do użytkowania, pozostał jedynie do uruchomienia Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym. Po oddaniu pomieszczenia aparat zostanie uruchomiony i oddany do użytku.   W związku zaistniałymi trudnościami związanymi z koronawirusem w przygotowaniu pomieszczenia, wystąpiliśmy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu, na co otrzymaliśmy zgodę  Instytucji Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego.

Rzeczowa realizacja  całego projekt zostanie zakończona do 30 czerwca 2020 r.

   Zespół wdrożeniowy projektu   

 


Janów Lubelski 01-04-2020

Szanowni  Państwo !

Informujemy, że zostali wybrani Wykonawcy dostawy sprzętu medycznego dla  poradni specjalistycznych.  Jest to już ostatni etap-6 projektu. Umowy zostały podpisane 26 marca 2020  i Wykonawcy maja 14 dni na dostarczenie sprzętu.

Zbliżamy się do zakończenia realizacji projektu, pozostało dokończyć odbiory i przygotować wniosek końcowy. 

 

   Zespół wdrożeniowy projektu   


Janów Lubelski 06-03-2020

 

 Szanowni  Państwo !

Informujemy, że sprzęt medyczny w ramach przetargu nieograniczonego  pn. „Dostawa sprzętu  monitorującego i anestezjologicznego”- etap 4 projektu,  został dostarczony na poszczególne oddziały zgodnie z planem rozmieszczenia.

     Wybrano również  Wykonawcę  dostawy  aparatów RGT - 2 szt i USG - 3 szt  oraz Videokolposkop- 1 szt. Aparaty USG i Videokolposkop są już dostarczone, trwają szkolenia z obsługi tak wysokiej klasy aparatów,  o zaletach sprzętu i jego wyjątkowości  pisałam w poprzedniej informacji, natomiast montaż aparatów RTG zakończy się do  20 kwietnia

 Ponadto informuję, że trwa procedura przetargowa na dostawę sprzętu medycznego na poradnie specjalistyczne, jest to już ostatni etap-6 projektu.

 W ramach tego postępowania zostanie dostarczony taki sprzęt jak: 

  1           Zadanie 1  -   Sprzęt rehabilitacyjny:     

1             Aparat do terapii ultradźwiękowej 1

2             Aparat do terapii z tonolizą 1

3             Szyna PCM do ćwiczeń stawu kolanowego 1

4             Stół pioniozacyjny z elektryczną regulacją wysokości 1

5             Urządzenie do wspomaganych ćwiczeń stawu skokowego i kolanowego 1

6             Urządzenie do treningu aktywnego i pasywnego 1

7             Magnetronik  - 1

8             Aparat do masażu uciskowego - 1

9             Aparat do terapii polem elektromagnetycznym - terapuls 1

Razem 9 szt

 

2             Zadanie 2 -  Sprzęt okulistyczny              

1             Lampa szczelinowa okulistyczna - 1

2             Polomierz komputerowy  okulistyczny - 1

3             Aparat OCT  - 1

                Tonometr - aparat do mierzenia ciśnienia  wewnątrzgałkowego, bezdotykowy - 1

Razem 4 szt

 

3             Zadanie 3  -  Lampy zabiegowe

1             Lampy zabiegowe -2

2             Lampa zabiegowa mobilna - 4

Razem 6 szt

 

4             Zadanie 4 - Rejestratory             

1             Pompa infuzyjna strzykawkowa -23

5             Ssak do odsysania elektryczny    - 8

6             Aparat EKG -1

7             Aparat KTG  -1

8             Ambulatoryjny rejestrator Impedancji i pHz zestawem komputerowym i drukarką( vat razem  8%)           1

Razem 43 szt.

5             Zadanie 5  -  Sprzęt dermatologiczny    

1             Aparat do elektrochirurgii ( diatermia ) - 1 kpl.   1

2             Lampa WOOD'a  - 1

3             Dermatoskop  kontaktowy - 1

Razem 3 szt.

   Zespół wdrożeniowy projektu   

 


 

Janów Lubelski 15-01-2020

 

     Informujemy, że  dnia 14-01-2020  zostali wybrani Wykonawcy dostawy sprzętu medycznego w przetargu nieograniczonego  pn. ” Dostawa sprzętu  monitorującego i anestezjologicznego”- etap 4 projektu   na łączną kwotę : 1 341 856,80 zł brutto

Sprzęt monitorujący Oddziału Intensywnej Terapii                   

 1. Centrala monitorująca z oprogramowaniem i  5 -ma  monitorami – 2 szt.
 2. Monitor funkcji życiowych pacjenta -   9
 3. Aparat do pomiaru rzutu serca z OCŻ - 1
 4. Pulsoksymetr stacjonarno- transportowy z opcja PVI z pomiarem czynności mózgu SED LINE- 1
 5. Zestaw do leczenia ran trudnogojących – próżniowy -   2
 6. Urządzenie do masażu serca -   1

Sprzęt anestezjologiczny

 1. Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestezjologiczny -1
 2. Defibrylator -   1
 3. Respiratory -    3
 4. Wózek anestezjologiczny z wyposażeniem - 5
 5. Wózek reanimacyjny z defibrylatorem i  2 zestawy  do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym -  3

Razem 29 szt.   z terminem dostawy do 20 lutego 2020 roku

W/w sprzęt  zostanie przeznaczony na oddział : OIT, wewnętrzny, ortopedii i  chirurgii,

     Jednocześnie został ogłoszony przetarg na dostawę:  aparatów RGT - 2 szt  i USG - 3 szt-   wysokiej klasy aparaty z funkcją elastografii – to innowacyjne  rozwiązanie które  jest metodą diagnostyczną, polegającą na uzyskiwaniu informacji o spoistości tkanek i naniesieniu tej informacji na obrazy morfologiczne, najczęściej w postaci transparentnej mapy kolorowej, oraz  Videokolposkop – urządzenie do poradni ginekologiczno - położniczej, którym to urządzeniem można podczas  badanie szybko wykryć wszelkie stany przednowotworowe, poza tym pozwala na szybką weryfikację wyników tradycyjnej cytologii. Otwarcie ofert już 20-01-2020 roku.

   Zespół wdrożeniowy projektu   

 


Janów Lubelski 30-10-2019

 Szanowni  Państwo !

Informuję, że planowana dostawa  sprzętu i narzędzi została zrealizowana, policzono i sprawdzono wszystkie narzędzia, aparaturę, piły,  wszystko jest  zgodne z zamówieniem i już pracują na nich lekarze niosąc pomoc potrzebującym.

Ten etap dostawy był przeznaczony głównie na Blok Operacyjny  ale także na oddział ortopedii,  chirurgii, OITiA- tj. Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii , oddział wewnętrzny.

Najbardziej doceniamy możliwość spełnienia potrzeb w zakresie zakupu narzędzi chirurgicznych, to  25 zestawów stanowiących 1 kpl  łącznie  1682 szt różnych przyrządów do zabiegów chirurgicznych takie jak zestaw chirurgiczny, zestaw do artroskopii, zestaw do amputacji kończyn ,  zestaw do otwarcia pęcherza, zestaw do protezy biodra, kolana, przepukliny , tracheostomii, trepanacji, żylaków itp.. wszystko zamknięte w kontenerach  z możliwością sterylizacji. Narzędzia oznakowane specjalnymi kodami, każdy ma swój nr identyfikacyjny. Takiego  kompleksowego zakupu w szpitalu dotychczas nie było.

Lekarze mają odpowiedni sprzęt,  a my pacjenci możemy czuć się bezpiecznej. 

 Kolejnym zadaniem w ramach realizacji projektu jest zakup sprzętu monitorującego  funkcje życiowe pacjenta i sprzęt diagnostyczny.

       Sprzęt monitorujący Oddziału Intensywnej Terapii                   

 1. Centrala monitorująca z oprogramowaniem i  5 -ma  monitorami – 2 szt.
 2. Monitor funkcji życiowych pacjenta -   9
 3. Aparat do pomiaru rzutu serca z OCŻ-  1
 4. Pulsoksymetr stacjonarno transportowy z opcja PVI z pomiarem czynności mózgu SED LINE- 1
 5. Zestaw do leczenia ran trudnogojących – próżniowy-    2
 6. Urządzenie do masażu serca-    1

            Sprzęt diagnostyczny    

 1. Aparat RTG   z zawieszeniem sufitowym - 1
 2. Aparat RTG z ramieniem C-    1
 3. Aparat USG z opcja elastografii z głowicą endowaginalną, brzuszną położniczą oraz głowica do badań piersi - 1
 4. Aparat USG z opcja elastografii, głowicą dorektalną, liniową oraz głowicą Convex - 1
 5. Aparat USG z opcją elastografii oraz głowicami liniową (ortopedyczną) o zakresie częstotliwości 7-18 MHz i  liniową naczyniową , głowicą przezczaszkową do badań transkranialnych oraz głowicą Convex -1
 6. Videokolposkop -1

Sprzęt anestezjologiczny

 1. Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestezjologiczny -1
 2. Defibrylator -   1
 3. Respiratory -    3
 4. Wózek anestezjologiczny z wyposażeniem - 5
 5. Wózek reanimacyjny z defibrylatorem i  2 zestawy  do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym - 3

 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej, planowana  dostaw w/w sprzętu to I i II kw. 2020 r.   

 


Janów Lubelski, dn. 30-08-2019 

Szanowni  Państwo !

Informuję, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Dostawę narzędzi i sprzętu na Blok Operacyjny” jest to „III” przetarg w ramach realizacji projektu. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 27-08-2019r. w systemie elektronicznym, złożono 1 ofertę, obecnie trwają prace związane w oceną i wyborem Wykonawcy. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy i przystąpienie do rzeczowej realizacji projektu.

W terminie 28 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy narzędzia operacyjne tj. 25 zestawów, które liczą łącznie 1682 szt. i 2 zestawy narzędzi laparoskopowych tj. 48 szt. oraz specjalistyczny sprzęt medyczny taki jak:

1. Napęd akumulatorowy do nasad wiertarskich i frezerskich- 1 kpl.

2. Napęd akumulatorowy do nasad wiertarskich – 2 kpl.

3. Piła posuwisto - zwrotna -1szt

4. Piły oscylacyjne -2 szt.

5. Stabilizator zewnętrzny (Monotube) 3 rozmiary -3szt

6. Urocystoskop -1szt.

7. Dermatom z siatkownicą zasilany akumulatorową -1szt.

8. Tor do laparoskopii i artroskopii -1 kpl.

9. Diatermia chirurgiczna z systemem zamykania naczyń i cięciem tkanek z waporyzatorem-1szt.

10. Aparat do niedokrwienia z jednostką zasilającą + kpl opasek -1szt.

11. Elektrostymulator serca do elektrody endokawitarnej -1szt.

12. Aparat do regulowanych przetoczeń płynów -8 szt.

Informujmy, że został już zamontowany agregat prądotwórczy, dostarczono łóżka, materace, stoły, podnośniki, wózko-wanny, natomiast z początkiem września zostaną zamontowane myjnie -dezynfektory do mycia kaczek i basenów oraz sterylizator łącznie 101 szt. Kolejne etapy realizacji przed nami, zapraszamy na naszą stronę internetową.

 Zespół wdrożeniowy projektu   


Janów Lubelski, dn. 10-06-2019 

 Szanowni  Państwo !

Informuję, że został ogłoszony  przetarg nieograniczony  na dostawę  agregatu prądotwórczego w ramach realizowanego projektu  jest to „II” przetarg  na dostawę  z I etapu realizacji.

Otwarcie ofert nastąpiło dnia 06-06-2019r.  w systemie elektronicznym,  złożono  4 oferty ,  obecnie trwają prace związane w oceną  i wyborem Wykonawcy.  

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy i przystąpienie do rzeczowej realizacji  projektu .

 Zespół wdrożeniowy projektu   


Janów Lubelski, dn. 27-05-2019

Szanowni  Państwo !

W ramach realizowanego projektu został ogłoszony  „I” przetarg  nieograniczony na dostawę sprzętu  i wyposażenia  w ilości łącznej 101 szt.  Postępowanie zostało podzielone na 3 zadania.

W  dniu  24- 05-2019 r   nastąpiło otwarcie ofert w systemie elektronicznym,  złożono  4 oferty ,  obecnie trwają prace związane w oceną  i wyborem Wykonawcy.  

Rozmieszczone  plakaty na terenie szpitala informują , o celach i zakresie projektu realizowanego  zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w ramach RPO WL na lata 2014-2020

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy i przystąpienie do rzeczowej realizacji  projektu .

Przetargi na dostawę planowanego zakupu sprzętu będą  ogłaszane wg  następującego  harmonogramu:

13_1.jpeg
Łącznie 228 szt. sprzętu i wyposażenia

Rozmieszczone  plakaty na terenie szpitala informują , o celach i zakresie projektu realizowanego  zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

 

                                                                                                                                  Zespół wdrożeniowy projektu


Janów Lubelski, dn. 10-12-2018

Szanowni Państwo!

      Z przyjemnością informujemy, że dnia 20 listopada 2018 roku Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pt "Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby szpitala", Oś priorytetowa13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-003/17 Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 .

  Realizacja projektu rozpocznie się 2019 roku, a zakończenie przewiduje się na II kw. 2020 roku.

 Wartość projektu ogółem to 6 870 506,70  zł.

 Kwota dofinansowania – 4 584 689,12  zł – tj. 66,73 % kosztów kwalifikowanych.

 Wkład własny zapewnia Starostwo Powiatowe w wysokości –  2 285 817,58 zł tj. 33,27%.  

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Janowskiego. Realizacja celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych.

 Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez: - poprawę procesu leczenia we wszystkich obszarach medycyny, - dostosowanie wyposażenia w sprzęt medyczny szpitala do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur medycznych, niezbędne dla prawidłowej działalności szpitala oraz podyktowane zwiększeniem efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej placówki.

 

 Zakres rzeczowy projektu 

Zaplanowana inwestycja dotyczy wyłącznie środków trwałych, które na stałe zostaną zainstalowane w projekcie i zostaną wpisane do rejestru środków trwałych.

 W ramach realizowanego projektu zostanie zakupionych łącznie 228 szt.  taki jak :  

Wyposażenie medyczne :

 1. Łóżka regulowane z szafka barierka i materacem -        50
 2. Łóżka IN -8
 3. Łóżka IN z systemem pomiaru wagi -5
 4. Materace zmienno- ciśnieniowe p/ odleżynowe -14
 5. Wózko-wanna -2
 6. Podnośnik  pacjenta  -3
 7. Myjnia dezynfektor - 4
 8. Sterylizator parowy -    1
 9. Stół operacyjny przezierny  z przystawką ortopedyczną -          1
 10. Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości -    2
 11. Fotel stomatologiczny- 1
 12. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej -          9
 13. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej  przezierny -    1
 14. Zasilanie rezerwowe – agregat prądotwórczy    1

Sprzęt monitorujący Oddziału Intensywnej Terapii              

 1. Centrala monitorująca z oprogramowaniem i  5 -ma  monitorami           2
 2. Monitor funkcji życiowych pacjenta -   9
 3. Aparat do pomiaru rzutu serca z OCŻ-  1
 4. Pulsoksymetr stacjonarno transportowy z opcja PVI z pomiarem czynności mózgu SED LINE- 1
 5. Zestaw do leczenia ran trudnogojących – próżniowy-    2
 6. Urządzenie do masażu serca-    1

            Sprzęt diagnostyczny    

 1. Aparat RTG   z zawieszeniem sufitowym -       1
 2. Aparat RTG z ramieniem C-    1
 3. Aparat USG z opcja elastografii z głowicą endowaginalną, brzuszną położniczą oraz głowica do badań piersi -            1
 4. Aparat USG z opcja elastografii, głowicą dorektalną, liniową oraz głowicą Convex - 1
 5. Aparat USG z opcją elastografii oraz głowicami liniową (ortopedyczną) o zakresie częstotliwości 7-18 MHz i  liniową naczyniową , głowicą przezczaszkową do badań transkranialnych oraz głowicą Convex -1
 6. Videokolposkop -1

 Sprzęt rehabilitacyjny

 1. Aparat do terapii ultradźwiękowej -1
 2. Aparat do terapii z tonolizą -1
 3. Szyna PCM do ćwiczeń stawu kolanowego -    1
 4. Stół pionizacyjny z elektryczną regulacją wysokości -   1
 5. Urządzenie do wspomaganych ćwiczeń stawu skokowego i kolanowego- 1
 6. Urządzenie do treningu aktywnego i pasywnego - 1
 7. Magnetronik -  1
 8. Aparat do masażu uciskowego - 1
 9. Aparat do terapii polem elektromagnetycznym - terapuls - 1

Sprzęt anestezjologiczny         

 1. Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestezjologiczny -1
 2. Defibrylator -   1
 3. Respiratory -    3
 4. Wózek anestezjologiczny z wyposażeniem - 5
 5. Wózek reanimacyjny z defibrylatorem i  2 zestawy  do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym -            3

            Sprzęt okulistyczny      

 1. Lampa szczelinowa okulistyczna -1
 2. Polomierz komputerowy  okulistyczny- 1
 3. Aparat OCT     1
 4. Tonometr - aparat do mierzenia ciśnienia  wewnątrzgałkowego  bezdotykowy   1
 5. Zadanie  5.3 - lampy zabiegowe            
 6. Lampy zabiegowe - 2
 7. Lampa zabiegowa mobilna - 4

            Sprzęt - rejestratory  medyczne           

 1. Pompa infuzyjna strzykawkowa - 23
 2. Pulsoksymetr podst. -   5
 3. Rejestrator  Holter - ciśnieniowy -        2
 4. Rejestrator  Holter -EKG -2
 5. Ssak do odsysania elektryczny -8
 6. Aparat EKG -   1
 7. Aparat KTG  -  1
 8. Ambulatoryjny rejestrator Impedancji i pHz zestawem komputerowym i drukarką( vat razem  8%)-       1

Zestaw narzędzi          

 1. Zestaw  narzędzi  operacyjnych ,   instrumentarium BO-  1  kpl   
 2. Narzędzia laparoskopowe ( 2 zest.)- 2

            Sprzęt  na Blok Operacyjny     

 1. Napęd akumulatorowy do nasad wiertarskich i frezerskich- 1
 2. Napęd akumulatorowy do nasad wiertarskich -2
 3. Piła posuwisto - zwrotna -1
 4. Piły oscylacyjne -2
 5. Stabilizator zewnętrzny (Monotube) 3 rozmiary -3
 6. Urocystoskop  -1
 7. Dermatom z siatkownicą zasilany akumulatorową -1

Aparatura na Blok Operacyjny          

 1. Tor do laparoskopii i artroskopii -1
 2. Diatermia chirurgiczna z systemem zamykania naczyń i cięciem tkanek z waporyzatorem-1
 3. Aparat do niedokrwienia z jednostką zasilającą + kpl opasek -1
 4. Elektrostymulator serca do elektrody endokawitarnej -1
 5. Aparat do regulowanych przetoczeń płynów -8

Sprzęt dermatologiczny          

 1. Aparat do elektrochirurgii ( diatermia ) - 1 kpl.
 2. Lampa WOOD'a -1
 3. Dermatoskop  kontaktowy -1

  Zakup w/w sprzętu podzielony jest na  4 etapy  i będzie realizowany wg określonego harmonogramu o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej -  serdecznie zapraszamy.     

                                                            

Data publikacji: 29-04-2019 15:14
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png