x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zakup i montaż Rezonansu Magnetycznego

Szanowni Państwo !

Janów Lubelski, dn. 07-10-2021

     

Z przyjemnością informujemy o realizacji projektu dotyczącego zakupu i montażu  Rezonansu Magnetycznego  w  naszym szpitalu. Zostanie on  zlokalizowany w pomieszczeniach dawnej Kaplicy Szpitalnej.

 Rezonans Magnetyczny to sprzęt o niskiej szkodliwości emisyjnej i  wysokiej klasy przydatności diagnostycznej.

 Badanie MRI nie naraża pacjenta na wpływ szkodliwych dla zdrowia oddziaływań fizycznych (np. powszechnie stosowanego w różnych metodach obrazowania promieniowania rentgenowskiego). Natężenie i energia pola magnetycznego nie przekracza norm bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka.

Szpital przy udziale Starostwa Powiatowego otrzymał wsparcie finansowe  na realizację inwestycji z :

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 999 951,00 złotych co stanowi 100%  kosztów inwestycji. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przystąpił do prac przygotowujących pomieszczenie do zamontowania rezonansu.

Montaż zakończy się  jeszcze w bieżącym roku.   

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png