x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski, dn. 27-08-2021

Szanowni Państwo !      

Szanowni Państwo  z przyjemnością informujemy o realizacji projektu związanego z termomodernizacją budynków szpitala pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim”. Projekt jest  dofinansowany w 94,88% ze środków NFOŚiGW,  a zabezpieczanie udziału własnego i koszty niekwalifikowane   w łącznej kwocie  2 261 882,00 pokrywa Powiat Janowski z e środków:

Rządowego  Funduszu  Iwestycji  Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w wysokości  ok   1 111 013,00 złotych.

Całkowity koszt projektu  po zawarciu wszystkich umów z Wykonawcami  wynosi  12 282 537  zł,   kwota dofinansowania z NFOŚiGW - 10 020 655,00 zł

Tak skonstruowany montaż finansowy przy wsparciu Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozwala realizować duży projekt  przynoszący oszczędności  również finansowe związane z wykorzystaniem czystej energii z farmy fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych.

Zakres rzeczowy projektu to budowa farmy fotowoltaicznej, termomodernizacja trzech  budynków  szpitala, modernizacja sieci ciepłowniczej, montaż 152 szt.  kolektorów słonecznych.

Planowane zakończenie prac  do września 2022 roku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png