x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Czym jest Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska

    Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej są świadczeniami realizowanymi analogicznie do świadczeń lekarza POZ (lekarza rodzinnego). Są one udzielane  przez dyżurnego lekarza wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Są to także świadczenia pozostające w zakresie zadań POZ udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Porady są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.

W ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej pacjent otrzymuje  niezbędną pomoc medyczną analogiczną do porady lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

CZYM SĄ ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Zespoły Ratownictwa Medycznego realizują działania ratownicze na terenie powiatu janowskiego.

W Szpitalu funkcjonują 2 takie zespoły: specjalistyczny zespół wyjazdowy, w skład którego wchodzi lekarz i dwóch ratowników medycznych/pielęgniarzy oraz zespół wyjazdowy  podstawowy składający się z dwóch ratowników medycznych/pielęgniarzy.

Zespoły te są dysponowane przez CPR ( CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO) w Lublinie pod nr tel. 112 lub 999.

Zajmują się one udzieleniem pierwszej pomocy medycznej w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, a następnie po zabezpieczeniu podstawowych funkcji życiowych, transportują pacjenta do szpitala.

Zespoły te, co prawda stacjonują w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jednak nie udzielają żadnych stacjonarnych świadczeń medycznych, gdyż mają obowiązek pozostawania w 24 – godzinnej gotowości do czynności ratunkowych poza siedzibą szpitala.

 

REASUMUJĄC:

JEŻELI TY LUB OSOBA CI BLISKA WYMAGA MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH:

  - ZADZWOŃ POD NR 112 lub 999 I WEZWIJ KARETKĘ NALEŻĄCĄ DO SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

LUB

- ZGŁOŚ SIĘ DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO, GDZIE ZOSTANIE CI UDZIELONA POMOC.

 

W pozostałych przypadkach właściwym do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych są lekarze POZ (lekarze rodzinni) którzy są dostępni codziennie w dniach roboczych
w godzinach od 8.00 do 18.00.

Od godziny 18.00 do godziny 8.00 dnia następnego w szpitalu funkcjonuje poradnia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej

Data publikacji: 27-09-2021 11:08
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png