x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Czas na zmiany w otoczeniu szpitala

    W dniu 26 sierpnia tego roku dyrektor janowskiego szpitala – Renata Ciupak podpisała umowę z wykonawcą firmą E-MK-A Sp. z o.o. z Biłgoraja dotyczącą realizacji wyczekiwanej społecznie inwestycji pn. „Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu przy szpitalu w Janowie Lubelskim”.

Umowa opiewa na kwotę 4 830 250 zł.

  Całość realizowanego zadania  wraz z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego oraz kosztami nadzorów inwestorskich oszacowano na łączną kwotę 4 930 250 zł. Realizacja tak dużej, kolejnej już inwestycji w szpitalu jest możliwa dzięki wsparciu  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 150 000 zł  oraz środków Powiatu Janowskiego w kwocie 1 776 450 zł.

    W ramach realizacji zadania do końca przyszłego roku zostanie przywrócona i zmodernizowana funkcjonalność użytkowa terenów otaczających szpital powiatowy.

    Inwestycja, zaplanowana do realizacji w systemie zaprojektuj – wybuduj, będzie obejmować: wykonanie dróg dojazdowych i pożarowych, parkingów, ciągów pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, oświetlenie i ogrodzenie terenu z bramami wjazdowymi, zakup i montaż szlabanów z parkomatami, wiaty dla karetek szpitalnych, miejsc postojowych dla rowerów, zadaszenie nad wejściem głównym do budynku szpitala, stosowne oznakowanie terenu i budynków szpitalnych. Będzie ona dopełnieniem dla inwestycji termomodernizacji szpitala w Janowie Lubelskim.

    Dziękujemy Panu Jerzemu Bieleckiemu – Posłowi na Sejm RP, Panu Lechowi Sprawce – Wojewodzie Lubelskiemu, Radzie i Zarządowi Powiatu z Panem Arturem Pizoniem Starostą Janowskim i Panią Barbara Fuszarą – Skarbnik Powiatu za poparcie i pomoc w pozyskaniu i środków zewnętrznych oraz zabezpieczenie udziałów własnych na realizację naszych wspólnych lokalnych zamierzeń inwestycyjnych, które niewątpliwie wpłyną na poprawę dostępności do szpitala.

Rys.D-01.01-PZT 594x900 revA-1szt2.jpeg

Data publikacji: 03-09-2021 09:07
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png