x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

  Janów Lubelski, 12-01-2023r.

„Zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem, modernizacją pomieszczeń

i dostosowaniem infrastruktury informatycznej″

 

   Zakończyliśmy realizację kolejnej bardzo ważnej dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim inwestycji, w ramach której został zakupiony i zamontowany nowoczesny 80 rzędowy tomograf komputerowy. W ramach inwestycji wykonano również pełną adaptację pomieszczeń koniecznych do funkcjonowania pracowni wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie pracowni.

     Nowoczesne technologie zastosowane w aparaturze TK zdecydowanie skracają czas badania, niwelując jego uciążliwość dla pacjenta. Inwestycja była dla Szpitala kluczowa, gdyż dotychczasowy 12-letni, wyeksploatowany aparat TK często ulegał awariom. Generowało to bardzo wysokie koszty serwisu i wymiany uszkodzonych elementów, powodowało również przesunięcia badań pacjentów na odległe terminy.

Całkowita wartość inwestycji: 4 198 302,00 zł

Na zadanie pozyskano następujące środki:

 • dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2022 roku: 3 358 641,60 zł
 • dotacja celowa z budżetu Powiatu Janowskiego: 10 000,00 zł
 • dotacja celowa z budżetu Gminy Batorz: 10 000,00 zł
 • dotacja celowa z budżetu Gminy Dzwola: 10 000,00 zł
 • dotacja celowa z budżetu Gminy Godziszów: 10 000,00 zł
 • dotacja celowa z budżetu Gminy Janów Lubelski: 10 000,00 zł
 • wkład własny Szpitala: 789 660,40 zł w tym:
 • pożyczka z budżetu Powiatu Janowskiego: 400 000,00 zł

     Bardzo dziękujemy wszystkim Instytucjom dotującym, gdyż bez pozyskania wsparcia, nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak kosztownej, a jednocześnie priorytetowej inwestycji. Doskonale wiemy, że jakość poziomu usług medycznych zależy nie tylko od profesjonalizmu, umiejętności i zaangażowania personelu, ale także od dobrej jakości sprzętu i aparatury medycznej, którego zakup był możliwy dzięki wsparciu wszystkich dotujących.

     Bez wątpienia wpłynie to na zwiększenie jakości i dostępności świadczonych przez nasz Szpital usług medycznych, a co szczególnie ważne, pozwoli diagnozować i leczyć naszych pacjentów na możliwie najwyższym poziomie i ze szczególną o nich dbałością.

 

tab szpital TK2.jpeg

 


Janów Lubelski, 30-11-2021r.

„Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim”

 W dniu 30 listopada 2021 roku w janowskim szpitalu sfinalizowano inwestycję polegającą na zakupie i montażu na bloku operacyjnym nowoczesnego stołu operacyjnego, który umożliwi bezpieczną i sprawną realizację medycznych świadczeń zabiegowych w naszym szpitalu.

Wartość inwestycji wyniosła 329 670,00

Na zadanie pozyskano następujące środki:

263 736,00 zł – w ramach dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2021 roku

47 934,00 zł - w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Janowskiego

18 000,00 zł – w ramach Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.

    Wszystkim dotującym serdecznie dziękujemy, gdyż bez pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak kosztownego  a jednocześnie priorytetowego zakupu.

    Tylko dzięki wsparciu z rezerwy budżetu oraz misternemu montażowi finansowemu inwestycji mogliśmy rozpocząć proces realizacji zadania bardzo ważnego dla naszego szpitala, gdyż dotychczas używany w szczególności przez ortopedów stół operacyjny był zakupiony w styczniu 2008 roku. Przez te wszystkie lata był użytkowany przez naszych specjalistów bardzo intensywnie, aż w końcu w ostatnim czasie uległ poważnej awarii, która uniemożliwiała regulowanie jego ustawień w trakcie trwającego zabiegu operacyjnego.

Należy zaznaczyć, że w naszym szpitalu ortopedia i traumatologia narządu ruchu jest jedną  z wiodących dziedzin medycyny. Nasz oddział ortopedii to jeden z  najprężniejszych i stale rozwijających się ośrodków leczenia schorzeń i urazów ortopedycznych w regionie. Ze stołu będą także korzystać lekarze z innych oddziałów zabiegowych – chirurgii ogólnej oraz ginekologii.

rezerwa budżetu.jpeg


     Zakończyliśmy realizację kolejnej bardzo ważnej dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim inwestycji, w ramach której został zakupiony i zamontowany nowoczesny 80 rzędowy tomograf komputerowy. W ramach inwestycji wykonano również pełną adaptację pomieszczeń koniecznych do funkcjonowania pracowni wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie pracowni.

     Nowoczesne technologie zastosowane w aparaturze TK zdecydowanie skracają czas badania, niwelując jego uciążliwość dla pacjenta. Inwestycja była dla Szpitala kluczowa, gdyż dotychczasowy 12-letni, wyeksploatowany aparat TK często ulegał awariom. Generowało to bardzo wysokie koszty serwisu i wymiany uszkodzonych elementów, powodowało również przesunięcia badań pacjentów na odległe terminy.

Całkowita wartość inwestycji: 4 198 302,00 zł

Na zadanie pozyskano następujące środki:

 • dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2022 roku: 3 358 641,60 zł
 • dotacja celowa z budżetu Powiatu Janowskiego: 10 000,00 zł
 • dotacja celowa z budżetu Gminy Batorz: 10 000,00 zł
 • dotacja celowa z budżetu Gminy Dzwola: 10 000,00 zł
 • dotacja celowa z budżetu Gminy Godziszów: 10 000,00 zł
 • dotacja celowa z budżetu Gminy Janów Lubelski: 10 000,00 zł
 • wkład własny Szpitala: 789 660,40 zł w tym:
 • pożyczka z budżetu Powiatu Janowskiego: 400 000,00 zł

     Bardzo dziękujemy wszystkim Instytucjom dotującym, gdyż bez pozyskania wsparcia, nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak kosztownej, a jednocześnie priorytetowej inwestycji. Doskonale wiemy, że jakość poziomu usług medycznych zależy nie tylko od profesjonalizmu, umiejętności i zaangażowania personelu, ale także od dobrej jakości sprzętu i aparatury medycznej, którego zakup był możliwy dzięki wsparciu wszystkich dotujących.

     Bez wątpienia wpłynie to na zwiększenie jakości i dostępności świadczonych przez nasz Szpital usług medycznych, a co szczególnie ważne, pozwoli diagnozować i leczyć naszych pacjentów na możliwie najwyższym poziomie i ze szczególną o nich dbałością.

 

tab szpital TK2.jpeg

Janów Lubelski, 07-01-2019r.

„Zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim”

Szpital powiatowy w Janowie Lubelskim zyskał nową karetkę. Ambulans został zakupiony dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski przekazał na „ten cel”  400 tys. zł. Uroczyste przekazanie czeku i kluczyków do karetki odbyło się wczoraj tj. 7 stycznia br. w szpitalnej kaplicy. Jest to już druga karetka, którą w ciągu dwóch lat otrzymał Szpitalny Odział Ratunkowy w Janowie Lubelskim. Obecnie janowski szpital dysponuje już czterema ambulansami.

W uroczystym przekazaniu karetki uczestniczył Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Michał Komacki – Wicestarosta oraz dyrekcja szpitala: Dyrektor Renata Ciupak, Zastępca Dyrektora Janusz Popielec, Kierownik Działu Kadr  - Stanisław Wisiński, pracownicy Oddziału Ratunkowego, jak również kapelan szpitala ks. Krzysztof Lipski , który poświęcił nowy ambulans.

Zakup karetki jest bardzo potrzebny, w obecnej sytuacji finansowej szpitala – jak podkreśla Artur Pizoń – organu prowadzącego, czyli Powiat nie byłaby w stanie zakupić karetki z własnych środków.

Karetka posiada pełne wyposażenie, które wymagane jest przepisami prawa. Z nowego zakupu zadowoleni są z pewnością pracownicy SOR –u, którzy nie ukrywają, że Ambulans jest bardzo potrzebny, jednakże życzą sobie, aby tych wyjazdów było jak najmniej.  (tekst, foto: www.janowlubelski.pl

 

 

Janów Lubelski, 14-09-2018r.

Na zakup karetki SP ZZOZ w Janowie Lubelskim otrzymał środki w kwocie 400 000,00 zł. w formie dotacji z rezerwy Wojewody Lubelskiego.

Karetka zostanie wyposażona dodatkowo w urządzenie do kompresji (automatycznie wykonujące masaż serca), krzesełko kardiologiczne, nosze i ssak elektryczny.

Stosowną umowę z dostawcą karetki podpisano w dniu 14 września 2018 roku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png