x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/3/2019 - Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych, akcesoriów operacyjnych i leków

DE-4/34/3/2019, Janów Lubelski 2019.03.14

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych, akcesoriów operacynych i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCogloszenie32019.doc (183,50KB)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCogloszenie3a2019.doc (180,00KB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-25 - ZIPogloszenie3b2019.zip (130,60KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCogloszenie3c2019.doc (35,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCogloszenie3d2019.doc (48,00KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCogloszenie3e2019.doc (30,00KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCogloszenie3f2019.doc (62,50KB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCogloszenie3g2019.doc (46,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCogloszenie3h2019.doc (40,00KB)


Informacje dodatkowe
Zapytania A- DOCogloszenie3p12019.doc (37,00KB), Odpowiedzi A-DOCogloszenie3o12019.doc (36,00KB)
Zapytania B- DOCogloszenie3p22019.doc (35,00KB), Odpowiedzi B-DOCogloszenie3o22019.doc (35,50KB)
Zapytania C- DOCogloszenie3p32019.doc (36,00KB), Odpowiedzi C-DOCogloszenie3o32019.doc (37,00KB)
Zapytania D- DOCogloszenie3p42019.doc (37,00KB), Odpowiedzi D-DOCogloszenie3o42019.doc (32,50KB)
Zapytania E- DOCogloszenie3p52019.doc (35,00KB), Odpowiedzi E-DOCogloszenie3o52019.doc (32,00KB)
Zapytania F- DOCogloszenie3p62019.doc (38,00KB), Odpowiedzi F-DOCogloszenie3o62019.doc (36,50KB)
Zapytania G- DOCogloszenie3p72019.doc (36,00KB), Odpowiedzi G-DOCogloszenie3o72019.doc (36,00KB)
Zapytania H- DOCogloszenie3p82019.doc (39,00KB), Odpowiedzi H-DOCogloszenie3o82019.doc (36,00KB)
Zapytania I- DOCogloszenie3p92019.doc (40,50KB), Odpowiedzi I-DOCogloszenie3o92019.doc (36,50KB)

Informacja z otwarcia ofert- DOCogloszenie3oo2019.doc (92,00KB)

Zawiadomienie o wyborze ofert- DOCogloszenie3ooo2019.doc (192,00KB)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png