x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/2/2019- Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez

DE-4/34/2/2019, Janów Lubelski 2019.02.27

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCogloszenie22019.doc (94,00KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCogloszenie2a2019.doc (178,50KB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Zadania 1-3 - ZIPogloszenie2b2019.zip (31,50KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty - DOCogloszenie2c2019.doc (31,50KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - DOCogloszenie2d2019.doc (48,00KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa - DOCogloszenie2e2019.doc (30,50KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy - DOCogloszenie2f2019.doc (63,00KB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO - DOCogloszenie2g2019.doc (46,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO - DOCogloszenie2h2019.doc (40,00KB)


Informacje dodatkowe

Zapytania A- DOCogloszenie2p12019.doc (62,00KB), Odpowiedzi A- DOCogloszenie2o12019.doc (72,50KB).

Informacja z otwarcia ofert - DOCogloszenie2oo2019.doc (39,00KB)

Zawiadomienie o wyborze ofert - DOCogloszenie2ooo2019.doc (67,50KB)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png