x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Procedura przyjęcia pacjenta w SOR

„PRZYJĘCIE PACJENTA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM”

 

OGÓLNE ZASADY SYSTEMU WSTĘPNEJ SEGREGACJI MEDYCZNEJ PACJENTÓW (TRIAGE/TRIAŻ) W SOR

 

Triage (Triaż) - jest systemem zarządzania ryzykiem medycznym towarzyszącym pracy oddziałów ratunkowych, służącym bezpiecznemu podziałowi i  przepływowi pacjentów w sytuacji przepełnienia oddziału.

 1. System jest tak zorganizowany, aby zapewnić pacjentowi niezbędną pomoc w odpowiednim czasie.
 2. Każdej grupie pacjentów nadano kolor, do którego jest przypisany maksymalny czas, w jakim powinien nastąpić kontakt z lekarzem diagnozującym.
 3. O kolejności zaopatrzenia pacjentów nie decyduje jego czas zgłoszenia się/przybycia do SOR, ale jego stan kliniczny i stopień zagrożenia życia i zdrowia.
 4. O kolejności zaopatrzenia pacjentów decyduje personel medyczny SOR.
 5. Po zgłoszeniu się pacjenta do SOR pielęgniarka/ratownik medyczny koordynująca/y TRIAGE określają potrzebę i stopień pilności udzielenia pomocy, kwalifikując pacjenta do pięciu kategorii oznaczonych kolorem:
 • CZERWONY- pomoc natychmiastowa - pacjenci wymagający natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia:
 1. pacjenci z urazem wielonarządowym,
 2. pacjenci po upadku z wysokości,
 3. pacjenci nieprzytomni,
 4. pacjenci we wstrząsie różnego typu, z drgawkami, z niedrożnością dróg oddechowych, z zatrzymaniem akcji serca lub zaburzeniami rytmu serca bezpośrednio zagrażającymi życiu pacjenta,
 5. pacjenci z urazami głowy i zaburzeniami świadomości,
 6. pacjenci z oparzeniami twarzy, szyi, krocza, pośladków i oparzeniami dróg oddechowych,
 7. pacjenci po urazach drążących głowy, szyi, klatki piersiowej, tułowia,
 8. noworodki z zaburzeniami oddychania i krążenia, z saturacją < 95%, z tętnem <120/min.
 9. noworodki z gorączką > 38°C.
 10. pacjenci będący w hipotermii głębokiej (< 30°C).
 • POMARAŃCZOWY - pomoc bardzo pilna, czas oczekiwania na badanie do 10 minut - pacjenci z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia:
 1. pacjenci niestabilni hemodynamicznie,
 2. pacjenci z bardzo silnym bólem i towarzyszącymi zaburzeniami wegetatywnymi, pacjenci z wysoką gorączką >39°C,
 3. pacjenci z krwotokami zagrażającemu życiu,
 4. pacjenci z dużą dusznością i obniżoną saturacją,
 5. pacjenci z zaburzeniami świadomości,
 6. pacjenci po zatruciach lekami lub związkami chemicznymi,
 7. pacjenci z dużym odwodnieniem,
 8. dzieci z masą ciała < 10 kg i z oparzeniem >10% pow. ciała,
 9. dzieci z otwartymi złamaniami,
 10. dzieci z dużymi zranieniami,
 11. złamania uda i miednicy,
 12. obrażenia kręgosłupa,
 13. pacjenci z rozległymi oparzeniami > 15% powierzchni ciała,
 14. masywne obrażenia tkanek miękkich,
 15. otwarte uszkodzenia stawów, amputacje urazowe,
 16. pacjent z bólem w klatce piersiowej,
 17. astma -zaostrzenie objawów,
 18. cukrzyca - zaostrzenie objawów,
 19. pacjenci będący w hipotermii o średnim nasileniu (30-32°C).
 • ŻÓŁTY - pomoc pilna, czas oczekiwana na badanie do 60 minut:
 1. pacjenci stabilni hemodynamicznie i oddechowo, wymagający rozszerzonej diagnostyki i leczenia.
 2. noworodki i niemowlęta z problemem medycznym - bez zaburzeń krążenia i oddychania,
 3. pacjenci z lekką dusznością bez zaburzeń saturacji, z gorączką do 38°C, z bólami o różnym umiejscowieniu, bez zaburzeń wegetatywnych,
 4. pacjenci z pojedynczymi złamaniami,
 5. pacjenci ze średnim i lekkim odwodnieniem,
 6. odmrożenia,
 7. pacjenci będący w hipotermii umiarkowanej (32-35°C),
 8. pacjenci z połkniętym ciałem obcym bez cech duszności czy krztuszenia w wywiadzie.
 • ZIELONY - pomoc odroczona, czas oczekiwania na badanie do 120 min.:
 1. pacjenci wydolni krążeniowo i oddechowo wymagający podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
 2. pacjenci z drobnymi urazami,
 3. pacjenci z kaszlem, bez cech duszności,
 4. pacjenci z objawami infekcji dróg moczowych, oddechowych - z temperaturą ciała < 38°C,
 5. pacjenci z bólem ucha,
 6. pacjenci z objawami zapalenia spojówek,
 7. pacjenci z wywiadem przewlekłych dolegliwości bólowych głowy, brzucha, bez cech zaostrzenia dolegliwości,
 8. pacjenci z przewlekłymi zmianami alergicznymi skóry bez cech zaostrzenia dolegliwości.
 • NIEBIESKI - pomoc odroczona, czas oczekiwania na badanie do 240 min.:
 1. pacjenci wydolni krążeniowo i oddechowo nie wymagający podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
 2. pacjenci nie zgłaszający dolegliwości w przebiegu leczonych chorób przewlekłych,
 3. pacjenci posiadający skierowanie do szpitala o terminie dłuższym niż 7 dni.

OPIS POSTĘPOWANIA:

             1. Pielęgniarka/ratownik medyczny oceniają stan pacjenta i określają stopień pilności badania lekarskiego na podstawie:

- wywiadu, wzrokowej oceny pacjenta, wykonanych pomiarów parametrów życiowych,

- w zależności od stwierdzonego problemu medycznego: wykonania pomiaru temperatury ciała, ciśnienia tętniczego, tętna, saturacji, EKG, liczby oddechów, glikemii, wagi ciała, skali świadomości Glasgow, skali bólu.

2. Powyższe czynności dokumentują w Karcie segregacji medycznej.

3. Pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta lub jego rodziców/opiekunów/przedstawiciela ustawowego o i maksymalnym czasie oczekiwania na badanie lekarskie.

4.W przypadku zakwalifikowania pacjenta do kategorii zielonej lub niebieskiej pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta lub jego rodziców/opiekunów/przedstawiciela ustawowego o ewentualnej możliwościzgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (od poniedziałku do piątku w godz. 18.00- 8.00 dnia następnego oraz całodobowo od godz. 8.00 w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy).

5. Po dokonaniu rejestracji pacjenta w systemie elektronicznym (- pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE przekazują bezpośrednio lekarzowi informację o pacjencie i ustalonym stopniu pilności badania.

6.W wykonaniu czynności TRIAGE pielęgniarka/ratownik medyczny przekazuje Kartę segregacji medycznej lekarzowi dyżurnemu SOR.

7.Lekarz dyżurny SOR odbierając kartę wpisuje godzinę rozpoczęcia badania pacjenta.

8.W czasie oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie, pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za triage pełnią nadzór nad stanem zdrowia poszczególnych pacjentów i ewentualnie korygują stopień pilności wstępnego badania lekarskiego /reTRIAGE/ nie rzadziej niż co 90 min.

9.Każdy pacjent zarejestrowany w SOR zostanie zaopatrzony przez personel medyczny zgodnie z przydzielonym priorytetem.

Data publikacji: 23-02-2021 10:12
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png