x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Darowizna z Fundacji ORLEN

nowe_logo_fundacja orlen_logo.jpeg

 

 

            W dniu 16 listopada 2020 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim – Renata Ciupak podpisałumowę darowizny z Fundacją ORLEN na realizację projektu pn. „Wsparcie SPZZOZ w Janowie Lubelskim w walce z SARS-COV-2”.

          W ramach otrzymanej darowizny dla oddziału chorób wewnętrznych SPZZOZ  w Janowie Lubelskim, zajmującego się leczeniem pacjentów z COVID-19 zakupiono sprzęt medyczny w postaci Aparatu HFNC do terapii wysokoprzepływowej, tj. urządzenia, które wspomaga oddech pacjenta z bardzo niską saturacją (na ogół pacjenta tuż przed koniecznością zastosowania respiratora) oraz 4 pulsoksymetrów na potrzeby hospitalizowanych pacjentów. W/w urządzenia są niezbędnym narzędziem do walki  o życie pacjentów. Zakupiliśmy ponadto urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, co ma ogromny wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w środowisku szpitalnym.

Fundacja ORLEN przekazała szpitalowi darowiznę w kwocie  49 000,00 zł.  Szpital ze środków własnych dołożył kwotę 1 085,99 zł.

Głównymi odbiorcami działania są pacjenci hospitalizowani w Samodzielnym Publicznym  Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim w oddziale chorób wewnętrznych, w tym  chorzy na COVID-19.

Dzięki podjętym działaniom SPZZOZ w Janowie Lubelskim  osiągnął zakładany efekt w postaci:

- podniesienia jakości usług medycznych poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt;

- poprawy bezpieczeństwo pacjentów;

- ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w szpitalu;

         - redukcji niekorzystnych oddziaływań szkodliwych czynników pracy.

Zmiany dotyczące w/w efektów dofinansowania mają długotrwałe skutki, aż do czasu zakończenia rzeczywistej eksploatacji zakupionego sprzętu medycznego.

 

Dziękujemy Fundacji Orlen za udzielone wsparcie

Dyrekcja, pracownicy oraz pacjenci SPZZOZ Janowie Lubelskim.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png