x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Szczepienia dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą


Uprawnieni do otrzymania szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są:
a. Pracownicy szpitala węzłowego,
b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych,
e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
f. Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
g. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

 


 

Informujemy, że nasz szpital w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19 został wyznaczony jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek (szpital węzłowy).

W związku z tym prosimy o zgłaszanie się chętnych podmiotów do programu szczepień.

Termin zgłaszanie personelu medycznego/niemedycznego upływa 14 stycznia 2021r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że szczepionki przeznaczone do wykonania szczepień przeciwko COVID-19 zostaną przekazane nieodpłatnie.

Kontakt:

Koordynator szczepień: Angelika Tomczyk tel. 505 374 929 lub e-mail: gelad@wp.pl lub szczepionki@szpitaljanowlubelski.pl

w godzinach: 7.30- 15.00

 

Dokumenty do pobrania:

Tabela- formularz zgłoszeniowy- XLSMdo pobrania
Oświadczenie- dane osobowe- DOCXdo pobrania
Klauzula informacyjna RODO-  DOCXdo pobrania

Wypełnioną tabelę i oświadczenia prosimy przesyłać na adres e-mail: szczepionki@szpitaljanowlubelski.pl

 

 

Data publikacji: 16-12-2020 07:34
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png