x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Grudzień w szpitalu...

Za oknem szaro i zimno, wieje wiatr. Ponury nastrój udziela się wszystkim przemęczonym pracownikom szpitala.  Koronawirus dał nam się ostro we znaki.

Po ponad dwumiesięcznej batalii z drugą falą zakażeń Sars-CoV-2 wychodzimy mocno poturbowani. Dwie ofiary śmiertelne wśród pracowników,  to nasi wieloletni przyjaciele – lekarz i pielęgniarka. Kolejna sprawa to ciężkie przebiegi zakażeń wśród pracowników szpitala. Koronawirus nie ominął lekarzy, pielęgniarek, ratowników, diagnostów, laborantów, salowych, administracji ani też pracowników technicznych szpitala. Niektórzy nadal przebywają na zwolnieniach, inni wrócili z ogromnymi spadkami sił witalnych. Wszyscy bierzemy się do pracy, aby „przywrócić normalność” w szpitalu. Naszą misją jest przecież pomoc potrzebującym pomocy, a tych nie brakuje.

Wznawiamy przyjęcia planowe do wszystkich oddziałów szpitalnych, zwiększamy liczby wykonywanych zabiegów, szczególnie urazowych. Ponownie uruchomiliśmy rehabilitację.

Z dnia na dzień maleją liczby pacjentów hospitalizowanych z powodu koronawirusa, a na oddziały szpitalne i do poradni specjalistycznych powracają inni potrzebujący pomocy lekarskiej.

W szpitalu mamy możliwość szybkiego testowania pacjentów objawowych szybkimi testami antygenowymi, co znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Do tego dodajmy triaż, czyli segregację pacjentów poprzez specjalne ankiety i pomiar temperatury, oddzielne wejścia dla pacjentów z objawami infekcji, śluzy do oddziałów w których leczymy pacjentów zakażonych, środki ochrony indywidualnej dla pracowników, specjalistyczną dezynfekcję pomieszczeń. Mamy nadzieję, że nadmienione środki bezpieczeństwa będą dostateczną profilaktyką i uchronią nas przed ponownym wzrostem zakażeń.

 

W tym szczególnym okresie drugiej fali pandemii wspierali nas:

Minister Zdrowia, który umową darowizny przekazał janowskiemu szpitalowi dwa urządzenia do kompresji klatki piersiowej na kwotę: 132 351,94 zł. Urządzenia zostały przekazane do użytkowania w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego. Umowa darowizny jest efektem realizacji projektu pn.: „Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020.

Agencja Rezerw Materiałowych poprzez przekazanie  w dniu 24 listopada dwóch respiratorów oraz sześciu pulsoksymetrów oraz poprzez bieżące, cotygodniowe  zaopatrywanie nas w środki ochrony indywidualnej dla pracowników szpitala.

Zarząd i Rada Powiatu Janowskiego, które w ramach dotacji celowej umożliwiły szpitalowi zakup urządzenia do tlenoterapii oraz videokolonoskopu, na łączną kwotę 83 160,00 zł.

Nadmieniam, że w roku bieżącym Powiat Janowski udzielił szpitalowi pożyczki na kwotę 200 000 zł. na pokrycie kosztów związanych z pandemią. Pożyczka ta została umorzona w  sierpniu 2020 roku.

Podczas drugiej jesiennej  fali zakażeń powiat udzielił nam analogicznej  pożyczki  na kwotę 123 215,88 zł oraz pożyczki na zakup lampy do tomografu komputerowego na kwotę  306 720,00 zł. Obie pożyczki mają zostać umorzone do końca br.

Burmistrz Janowa Lubelskiego, który dotacja celową zabezpieczył dla szpitala środki w wysokości 50 700,00  zł na zakup kompresora i agregatów do sprężania powietrza  oraz profesjonalnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy , która przekazała darowizną   respirator  oraz 15 łóżek intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowymi na potrzeby leczenia pacjentów z COVID19.

Fundacja ORLEN, która darowiznę w kwocie 49 000,00 zł przeznaczyła na zakup aparatu do tlenoterapii, urządzenia do dezynfekcji oraz 4 szt. pulsoksymetrów.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. darowizna przekazała naszemu szpitalowi 200 sztuk namiotów barierowych dla pacjentów zakażonych na łączną wartość 39 114,00 zł.

Nadleśnictwo Janów Lubelski przekazało kwotę 2 800,00 zł. na zakup testów antygenowych dla pracowników szpitala.

Serdecznie dziękujemy za pomoc.

                                                                                                                                                                                       Dyrekcja SPZZOZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png