x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/19/2020- Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów

DE-4/34/19/2020, Janów Lubelski 2020.11.12

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej:  DOCdo pobrania (83,00KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCXdo pobrania (13,35KB)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (210,50KB)


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania (53,00KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (38,50KB)
Załącznik nr 2.1 - Załącznik do formularza oferty - DOCdo pobrania (35,50KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu-DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie- spełnienie warunków- DOCdo pobrania (42,50KB)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (35,00KB)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (103,50KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie- dysponowanie kuchnią - DOCdo pobrania (32,00KB)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych- DOCdo pobrania (28,00KB)
Załącznik nr 9 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 10 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)
 

Informacje dodatkowe do SIWZ- DOCdo pobrania (35,50KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (211,00KB)


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania (53,00KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCZał. nr 2 - Wzór - oferty.doc (38,50KB)
Załącznik nr 2.1 - Załącznik do formularza oferty - DOCdo pobrania (35,50KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie- spełnienie warunków- DOCdo pobrania (42,50KB)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (35,00KB)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (103,50KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie- dysponowanie kuchnią - DOCdo pobrania (32,00KB)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych- DOCdo pobrania (32,00KB)
Załącznik nr 9 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 10 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (36,50KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (39,00KB)
 


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png