x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/19/2020- Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów

DE-4/34/19/2020, Janów Lubelski 2020.11.12

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej:  DOCdo pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCXdo pobrania


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 2.1 - Załącznik do formularza oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu-DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie- spełnienie warunków- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie- dysponowanie kuchnią - DOCdo pobrania
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych- DOCdo pobrania
Załącznik nr 9 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 10 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania
 

Informacje dodatkowe do SIWZ- DOCdo pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCZał. nr 2 - Wzór - oferty.doc
Załącznik nr 2.1 - Załącznik do formularza oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie- spełnienie warunków- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie- dysponowanie kuchnią - DOCdo pobrania
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych- DOCdo pobrania
Załącznik nr 9 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 10 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png