x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/17/2020 Dostawy cefalosporyn i leków

DE-4/34/17/2020, Janów Lubelski 2020.10.22

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy cefalosporyn i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Więcej: DOCdo pobrania (98,00KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: DOCdo pobrania (39,50KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania (170,00KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ZIPdo pobrania (45,49KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (33,50KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (35,00KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (68,50KB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO-DOCdo pobrania (43,50KB)

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania (40,00KB), Odpowiedzi A- DOCdo pobrania (38,00KB)
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania (61,00KB), Odpowiedzi B- DOCdo pobrania (37,50KB)
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania (37,50KB), Odpowiedzi C- DOCdo pobrania (37,50KB)
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania (39,50KB), Odpowiedzi D- DOCdo pobrania (37,50KB)
Modyfikacja treści SIWZ-  DOCdo pobrania (48,50KB),
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania (39,50KB), Odpowiedzi E- DOCdo pobrania (38,00KB)
Modyfikacja treści SIWZ II-  DOCdo pobrania (43,00KB),

Informacje do SIWZ- DOCdo pobrania (41,00KB)

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (52,00KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (63,00KB)
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png