x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zapytania ofertowe


DE-4/34/18/2020                                                                                                                                              Janów Lubelski 2020.10.20

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy gazów medycznych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej:
 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty -
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia-
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy-
Załącznik nr 4 - Wzór umowy-
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna- 

 

Informacja dodatkowa-
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png