x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zlecenie testów na Covid-19 przez lekarzy POZ

ZLECANIE TESTÓW NA COVID - 19 PRZEZ LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:

Masz objawy charakterystyczne dla COVID-19: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku lub objawy infekcji, zgłoś ten problem swojemu lekarzowi rodzinnemu (telefonicznie).

Każdy POZ ma obowiązek świadczenia swych usług w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 – 18.00.

Porady i konsultacje  lekarza rodzinnego  udzielane są  WYŁĄCZNIE po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

PORADNIE LEKARZY RODZINNYCH z terenu powiatu janowskiego:

 • POZ w Szpitalu w Janowie Lubelskim – tel. 15 843 63 43
 • NZOZ Zdrowie w Janowie Lubelskimtel. 15 872 30 99
 • NZOZ Zdrowie, ośrodek w Batorzu – tel. 15 8745 070
 • NZOZ Zdrowie, ośrodek w Zdziłowicach – tel. 15 871 22 80
 • NZOZ Ani-Med w Janowie Lubelskim – tel. 15 871 75 04
 • NZOZ RODZINA w Janowie Lubelskim -tel. 15 872 40 01
 • NZOZ w Kocudzy – tel. 15 875 32 75
 • Przychodnia PANACEUM w Krzemieniu – tel. 15 875 22 57
 • SP ZOZ w Modliborzycach – tel. 15 871 50 14
 • NZOZ w Potoku Wielkim – tel. 15 874 02 76
 • NZOZ w Potoczku – tel. 15 874 02 10
 • SPZOZ w Godziszowie – tel. 15 871 15 10
 • NZOZ w Kawęczynie – tel. 15 871 06 55
 • NZOZ w Chrzanowie – tel. 15 875 51 03

Pacjent kontaktuje się z POZ, aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady. 

W przypadku dzieci do 2 r.ż. porada ma zawsze formę osobistą.  

Jeśli pacjent ma objawy, wtedy lekarz podstawowej opieki decyduje o zleceniu testu za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie (lekarz informuje pacjenta o konieczności unikania transportu publicznego).  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png