x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Test na COVID-19 - w przypadku pacjenta niesamodzielnego

JEŻELI PACJENT NIE JEST SAMODZIELNY:

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez lekarza POZ u pacjenta niesamodzielnego, który spełnia kryteria zlecenia testu podczas teleporady, czyli ma takie objawy: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku odbywa się w sposób następujący:

Gdy pacjent samodzielnie nie może udać się do drive thru, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z koordynatorem mobilnych zespołów wyjazdowych (numer telefonu przekazano lekarzom rodzinnym) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. Koordynator wystawia zlecenie testu i wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”. 

Na terenie powiatu janowskiego karetka „wymazówka” funkcjonuje codziennie w godz. 8.00 – 20.00.

Karetka pozostaje w wyłącznej dyspozycji Koordynatora PRM.

Szpital nie może samodzielnie zlecać wymazów wyjazdowych. 

Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2, wypełniając odpowiedni formularz w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl.  

Informacja o wyniku testu jest widoczna dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta orazw systemie dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.  

Lekarz rodzinny informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o dalszym sposobie postępowania.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png