x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Co nowego w szpitalu...

Co nowego w szpitalu…..

      Tegoroczne wakacje w naszym szpitalu upływają pod znakiem  inwestycji.

     Po uroczystym otwarciu  w dniu 7 lipca farmy fotowoltaicznej, przyszedł czas na oddanie do użytkowania nowo wybudowanej na potrzeby szpitala instalacji solarnej. Solary w ilości 152 sztuk stanęły na placu szpitalnym w bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni oraz na jej dachu. Ciepła woda użytkowa ogrzana promieniami słońca popłynęła z kranów w połowie lipca. Inwestycja to koszt 1.150.050 zł, który zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji Powiatu Janowskiego. Zadnie realizowała firma DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o. z Lublina.

     Gołym okiem widać także postęp przy realizacji kolejnego z zadań inwestycyjnych tj. pracach termomodernizacyjnych budynku głównego szpitala. Wymieniono już większość okien, docieplono ściany i podpiwniczenia budynku. Na ten rok pozostają jeszcze obróbki blacharskie, orynnowanie budynku, tynki, pozostała część okien oraz docieplenie i wymiana pokrycia dachu. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe FLISBUD Stanisław Flis z siedzibą w Warszawie. Zadanie to opiewa łącznie na 9 mln zł, a okres jego realizacji rozłożono na lata 2020 – 2021.

     Zakończyliśmy realizację zadania doposażenia szpitala w sprzęt medyczny. Aktualnie trwają rozliczenia prawie siedmiomilionowego projektu również współfinansowanego ze środków ze środków UE i Powiatu Janowskiego. W roku bieżącym zadanie oszacowano na kwotę 3 756 413 zł, z czego 2 506 654 zł stanowią środki Regionalnego Programu Operacyjnego, a 1 249 608 zł – środki Powiatu.

    Duży postęp prac można także obserwować w obrębie budowy lądowiska na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wykonawca – firma GELCO Sp. z o.o. z Warszawy wykonała już płytę pod lądowisko i doprowadzenie kabli elektrycznych pod oświetlenie, pozostaje wykonanie dróg dojazdowych, ogrodzenie, oświetlenie lądowiska oraz utwardzenie placu manewrowego dla karetek Inwestycja ta zostanie zrealizowana do końca tego roku. Łączna jej wartość to kwota 1 016 600 zł (z czego: 217 439 zł stanowią środki Powiatu, a pozostała kwota to środki UE).

     Zakończyliśmy także przeprowadzkę poradni specjalistycznych na front budynku szpitala, co było możliwe wyłącznie dzięki realizacji kolejnej inwestycji, polegającej na remoncie pomieszczeń po byłej administracji szpitala. Inwestycję realizował Zakład Remontowo - Budowlany Andrzej Łacko w Janowie Lubelskim. Opiewa ona na kwotę łączną: 106.153,49 zł zabezpieczoną w ramach pożyczki udzielonej przez Powiat Janowski. Nowa lokalizacja poradni specjalistycznych będzie dużym udogodnieniem dla pacjentów, wpłynie ponadto na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV 2, gdyż zostanie wyeliminowany kontakt pacjentów korzystających z porad ambulatoryjnych z pacjentami potencjalnie zakażonymi koronawirusem, jak również kontakt pacjentów SOR z bezobjawowymi zakażonymi pacjentami poradni.

     Ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach realizowanego projektu, zakupiliśmy 24 łóżka dla pacjentów oddziału wewnętrznego, na łączną kwotę 54 tyś zł.  Dzięki temu zakupowi  kolejny z oddziałów, po ortopedii, chirurgii i oddziale intensywnej terapii,  dysponuje w pełni nową bazą łóżkową. 

 

Zakończyliśmy także rzeczową realizację projektu finansowanego ze środków  funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. W ramach projektu na potrzeby oddziałów szpitalnych zakupiono wózki inwalidzkie,  materace przeciwodleżynowe, rolki do przekładania pacjentów oraz osłony radiologiczne na łączną kwotę niespełna 15 000 zł.

Tak obfitego w inwestycje roku w historii janowskiego szpitala jeszcze nie było. Mamy nadzieje, że efekty podjętych działań przyniosą szpitalowi wymierne korzyści w postaci chociażby oszczędności w zużyciu gazu do ogrzania budynku, ogrzania wody, czy oszczędności w  zakresie opłat za energię elektryczną, jak również przyczynią się do podniesienia dostępności, jakości i zakresu świadczeń zdrowotnych realizowanych w szpitalu.

 

     Nasze inwestycje niosą za sobą konieczność bieżącego reagowania na nowo pojawiające się w szpitalu potrzeby zakupowe. Przykładowo wymiana okien pociąga za sobą konieczność wymiany rolet, werticali i żaluzji  w salach pacjentów i gabinetach zabiegowych oraz zakupu moskitier, czy wymiany uszkodzonych i zagrażających pacjentom parapetów wewnętrznych, czego oczywiście nie można było wpisać w zakres realizowanych projektów. W związku z koniecznością zachowania odpowiednich reżimów sanitarnych na bieżąco wymieniamy część mebli do poradni i oddziałów szpitalnych, jak na przykład zmywalne biurka, fotele biurowe, krzesła dla pacjentów itp. Często niespodziewanie dotykają nas awarie  i konieczność zakupu nowych sprzętów medycznych czy wyposażenia. Zadania te realizujemy w miarę na bieżąco, korzystając z darowizn (Ekomel – 5000zł na rolety w oddziałach), pomocy rzeczowej, wpłat indywidualnych darczyńców oraz środków własnych szpitala. Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

     Przyszły rok to kontynuacja prac termomodernizacyjnych w obrębie kolejnych budynków szpitala, tj. Pawilonu Przychodni „H” oraz Pawilonu Poradni Specjalistycznych, a także wymiana sieci ciepłowniczej oraz instalacji centralnego ogrzewania  w całym szpitalu. W planach na dalszą przyszłość pozostają jeszcze remonty w oddziałach szpitalnych, z ich doposażeniem, dostosowanie budynku  do zmieniających się wymogów ochrony przeciwpożarowej, czy też rewitalizacja  dróg dojazdowych, dróg ewakuacyjnych i terenów przyległych do szpitala.

                                                                                   Renata Ciupak (SP ZZOZ)

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png