x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/11/2020 Dostawy kontrastów, leków i opatrunków specjalistycznych

DE-4/34/11/2020, Janów Lubelski 2020.07.28

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy kontrastów, leków i opatrunków specjalistycznych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (90,50KB)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (166,50KB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-3 - ZIPdo pobrania (24,98KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty-DOCdo pobrania (37,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (46,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (35,50KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (64,00KB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)

 

Informacje dodatkowe:


Zapytania A do przetargu-  DOCdo pobrania (38,00KB), Odpowiedzi A- DOCdo pobrania (38,00KB)
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (49,00KB)


Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (51,50KB)
 

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png