x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Dyrekcja

Kadra kierownicza

Dyrektor

mgr Renata Ciupak

P.O. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

lek. Wojciech Miazga

specjalista ortopedii i traumatologii ruchu

Pielęgniarka naczelna

mgr Bożena Mróz

Główny Księgowy

mgr Dorota Puchala-Gnat

P.O Kierownik Działu Technicznego

Stanisław Gajur

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Robert Goluch

Kierownik Działu Kadr

mgr Stanisław Wisiński

Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Ewidencji Świadczeń Medycznych

mgr Małgorzata Sowa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png