x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Badania uczniów i studentów

INFORMACJA  DLA  UCZNIÓW  I  STUDENTÓW

 

Poradnia wykonuje badania bezpłatnie, dla uczniów z terenu województwa lubelskiego.

Zgodnie z zaleceniami sanepidu w trosce o państwa bezpieczeństwo prosimy o uzgodnienie  wizyty telefoniczne numer telefonu   158436346 .

 

 Na badanie należy zabrać:

1.Skierowanie ze szkoły lub uczelni , skierowanie powinno być dokładnie wypełnione przez szkołę, ma zawierać:

- pieczęć placówki dydaktycznej,

- data wystawienia skierowania,

- imię i nazwisko , data urodzenia , pesel osoby skierowanej,

- informacja o kierunku kształcenia,

- pieczątka i podpis kierującego.

 

2. Dodatkowo uczeń powinien na badanie zabrać ze sobą:

- maseczkę,

- dowód tożsamości,

- kartę zdrowia ucznia,

- karty informacyjne lub z poradni specjalistycznej , jeśli uczeń z takiego leczenia korzystał; wyniki badań dodatkowych,

- jeśli uczeń nosi okulary należy je zabrać.

 

3. Przypominamy że,uczniowie do 16 roku życia, obowiązani są zgłaszać z Rodzicem lub Opiekunem prawnym.

 

Informacje są udzielane pod numerem telefonu 158436346

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png